NTinfonet

Inside Adobe Acrobat

ระยะเวลาอบรม

 1 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

3,500 บาท รวมอาหารกลางวัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่นพิเศษประจำปี 2562

 • สมัครพร้อมกัน 2 หลักสูตร ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 3 หลักสูตร ลด 15%
 • สมัครพร้อมกัน 4 หลักสูตร ลด 20%
 • สมัครพร้อมกัน 5 หลักสูตร ลด 25%
 • สมัครพร้อมกัน 6 หลักสูตรขึ้นไป ลด 30%
 • *เงื่อนไข จะต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 7 วัน *

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีต่างๆ ของการแปลงเอกสารให้เป็น PDF ได้อย่างเข้าใจถูกต้อง เรียนรู้เทคนิคต่างๆ การใช้งานเอกสาร PDF เช่น การดูเอกสารแบบ Full Screen หรือการย่อ-ขยายเอกสารอย่างรวดเร็ว ฯลฯ เรียนรู้วิธีการสร้างและแก้ไขเอกสาร PDF ในลักษณะต่างๆ เรียนรู้วิธีการทำ E-Document ภายในองค์กร เช่น การทำตาราง Stamp การสร้างสารบัญเอกสาร การค้นหาเอกสาร เรียนรู้วิธีการสร้าง Security เพื่อทำให้เอกสารให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน เป็นหลักสูตรสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูง โดยผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Acrobat มาก่อน

เนื้อหาหลักสูตร

การแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF

 • การแปลงเอกสารจาก Word แล้วให้เอกสาร PDF นั้น ถูกสร้างสารบัญของหน้าแบบอัตโนมัติ
 • การแปลงเอกสารจาก Excel แบบเพียงชีตเดียวหรือหลายชีตพร้อมกัน
 • การแปลงเอกสารจาก PowerPoint และให้เอกสารนั้น สามารถฉายสไลด์ได้พร้อมทั้งมี Effect เหมือนกับ PowerPoint
 • การ Combine หลายเอกสารแล้วแปลงพร้อมกันในคราวเดียว เหมาะในกรณีที่ต้องส่งเอกสารหลายรูปแบบไปให้ลูกค้า เช่น Word, Excel, PowerPoint พร้อมกันในไฟล์เดียว
 • และเทคนิคการแปลงเอกสารจากแหล่งอื่นๆ เช่น Clipboard, เว็บไซต์ หรือจาก Scanner

การสร้างเอกสาร PDF แบบมืออาชีพ

 • การสร้างสารบัญเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการดูและค้นหา
 • การสร้าง Thumbnail หรือสารบัญของเอกสาร PDF แบบรูปภาพ
 • การกำหนดรูปแบบการย่อขยายเอกสาร และวิธีการดูเอกสารแบบหน้าเดียวหรือ 2 หน้า และการ Zoom แบบ Dynamic
 • การดูเอกสารแบบ Full Screen หรือแบบ Auto Scroll
 • การสร้าง Hyperlink ให้กับข้อความหรือรูปภาพในเอกสาร เพื่อเปิดเอกสารในหน้าอื่นๆ หรือเปิดเอกสาร PDF ข้ามไฟล์
 • การใส่เสียงเพลงในเอกสาร PDF ซึ่งเหมาะสำหรับการนำเสนอสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้ดูสินค้านอกจากได้เห็นแค่ Catalog ที่เป็นข้อความแล้วยังสามารถได้ยินเสียงทักทายหรือเสียง Effect ต่างๆ ที่คุณต้องการจะนำเสนอ

การแก้ไขเอกสาร PDF

 • การ Save เอกสาร PDF ให้เป็น Word Document อย่างเดิม หรือให้เป็นรูปภาพ JPEG การย้าย แทรก ลบ หรือดึงเอกสารบางหน้าออกมา
 • การ Replace บางหน้าในเอกสารด้วยเอกสาร PDF จากไฟล์อื่น ทั้งแบบหน้าเดียวหรือทั้งไฟล์
 • การ Crop Margin ของเอกสาร เพื่อให้เอกสารทุกหน้ามีขนาดที่เท่ากัน แก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ว่างของขอบกระดาษ
 • การสลับหน้าและการ Run Number หน้าเอกสารใหม่ เช่น i,iii, 1, 2, 3 เป็นต้น
 • การพิมพ์แทรกหรือแก้ไขข้อความในเอกสาร PDF
 • การ Highlight ข้อความ หรือขีดเส้นใต้ข้อความ ฯลฯ ในเอกสาร เหมือนกับที่ทำได้ใน Word การใส่ Header and Footer ในเอกสารเหมือนใน Word การใส่ Comment ในเอกสาร เช่น การใส่ Note และการปรับแต่ง Note ให้เป็นรูปแบบต่างๆ ตามต้องการ
 • การก๊อบปี้บางส่วนของข้อความ หรือรูปภาพในเอกสาร PDF เพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ

การสร้างระบบ Security ให้กับเอกสาร

 • การประทับตรายางในเอกสาร เช่น Approved, Confidential, Reject หรือลายเซ็นต์ ฯลฯ
 • การป้องกันเอกสารเมื่อสั่งพิมพ์โดยใส่ลายน้ำในเอกสาร เช่น รูปภาพโลโก้บริษัท หรือข้อความต่างๆ เช่น Copyright, Do Not Copy, Confidential ฯลฯ
 • การป้องกันไม่ให้เอกสารถูกพิมพ์ออกทาง Printer
 • การใส่ Password สำหรับการเปิดดูเอกสาร
 • การป้องกันไม่ให้เอกสารถูกแก้ไขได้

การใช้งานเอกสาร PDF ทางเว็บและเทคนิคต่างๆ

 • การลดขนาดของไฟล์ให้มีขนาดเล็ก
 • เทคนิคการทำให้เอกสารถูกเปิดอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ทถูกโหลดอย่างรวดเร็ว เฉพาะหน้าที่ผู้ดูต้องการโดยไม่จำเป็นจะต้องถูกดาวน์โหลดทั้งไฟล์ก่อนจึงจะเปิดอ่านได้
 • การกำหนดรูปแบบวิธีแสดงเอกสารเมื่อผู้ใช้เปิดเอกสาร เช่น การสร้าง Full Screen หรือการกำหนดให้เอกสารถูกย่อ หรือขยายตามขนาดที่ต้องการ
 • การซ่อนหรือแสดงทูลบาร์เมื่อเปิดเอกสารแบบอัตโนมัติ
 • การค้นหาข้อความในเอกสาร PDF หรือค้นหาเอกสารในไฟล์อื่นๆ
 • เทคนิคการแก้ปัญหาของการแปลงเอกสารที่เป็นภาษาไทย
 • และเรียนรู้เทคนิคการใช้ Short Key ต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณใช้งานเอกสาร PDF ได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • เลขานุการ พนักงานฝ่าย Marketing หรือ Admin
 • ผู้ที่ต้องการจัดทำเอกสารแบบ Electronic ภายในองค์กร
 • ผู้ที่ต้องการจัดทำ E-Document ภายในองค์กร โดยการ Scan เอกสารให้เป็น PDF
 • และผู้ที่สนใจการใช้งาน Acrobat ทุกคน

ความประทับใจจากลูกค้า

 • “ตอนที่ใช้งาน Acrobat ก่อนที่จะได้เข้ารับการอบรม เป็นช่วงที่อึดอัดมากเพราะใช้งานไม่ค่อยเป็น อย่างเช่นเวลาที่จะแก้ไข , การเพิ่มลูกเล่นคล้ายกับตอนทำ Powerpoint , การ create PDF โดยที่มี link ติดมาด้วยหรือการทำ Protect file ต่างๆ และยิ่งการ Post PDF file บน web site เพื่อให้ผู้ทำการ download ข้อมูลมาใช้งานสามารถใช้เวลาน้อยในการ download รวมทั้งลดขนาดของ PDF ให้เล็กลงจะทำอย่างไร เรื่องต่างๆ ที่ได้กล่าวมามักจะใช้งานกันไม่ค่อยได้หรือไม่ทราบว่ามีวิธีการทำงานต่างๆเหล่านี้ด้วย พอเข้าไปเรียนทำให้ได้รู้เรื่องวิธีการทำงานต่างๆดังกล่าวมากมายสามารถนำไปปรับกับการทำงานได้เป็นอย่างดีและเป็นการเพิ่มคุณภาพงานอีกด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนและทางสถาบันไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ”

  คุณภัคกาญจน์ คลังดิษฐ์
  Management Accounting Supervisor,
  United Broadcasting Corporation Public Company Limited (UBC)

 • “ก่อนที่จะเข้ารับการฝึกอบรม Inside Adobe Acrobat ก็ได้ใช้เกี่ยวกับ PDF อยู่บ้างในการจัดเก็บเอกสาร แต่พอได้มาอบรม Inside Adobe Acrobatก็เข้าใจการใช้งานมากขึ้น ทั้งในเรื่องการแก้ไข และป้องกัน การแปลงไฟล์ต่างๆ การทำให้ File มีขนาดที่เล็กลงในการส่งข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานทางด้านเอกสาร ซึ่งมองดูว่าจะนำมาใช้ในการทำงานในลักษณะ Paperless ได้เป็นอย่างดี”

  คุณสมศักดิ์ พงศ์สุวภาพ
  Assistant Department Manager, Business Solution Consulting Corporate Accounting Division, 
  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)


 • “ได้ไปเรียนหลักสูตร Inside Adobe Acrobat มา รู้สึกว่าโปรแกรมดังกล่าวนี้มีประโยชน์ในการใช้งานหลายอย่าง มากกว่าเป็นแค่เพียงโปรแกรมในการอ่านเอกสารเท่านั้น และได้เรียนรู้มากขี้นโดยเฉพาะในการแก้ไขเอกสาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้ในอนาคต รวมทั้งความสามารถอื่นๆ ของโปรแกรมดังกล่าว”

  คุณวิจิตร จามรจุรีกุล
  ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร
  บ.เดพโก้ คอนสตรัคชั่น แมททีเรียส์ (ประเทศไทย) จก.


SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com