NTinfonet

Developing Dashboard with Excel

ระยะเวลาอบรม

 2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

8,000 บาท รวมอาหารกลางวัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่นพิเศษประจำปี 2562

 • สมัครพร้อมกัน 2 หลักสูตร ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 3 หลักสูตร ลด 15%
 • สมัครพร้อมกัน 4 หลักสูตร ลด 20%
 • สมัครพร้อมกัน 5 หลักสูตร ลด 25%
 • สมัครพร้อมกัน 6 หลักสูตรขึ้นไป ลด 30%
 • *เงื่อนไข จะต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 7 วัน *

แนะนำหลักสูตร

Dashboard คืออะไร ? หลายคนคงจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน คำว่า Dashboard คือแผงควบคุมการทำงานซึ่งจะทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่คุณต้องการดูให้งาย ตัวอย่างเช่น แผงหน้าปัดในรถยนต์ซึ่งก็คือ Dashboard ชนิดหนึ่ง ที่คุณสามารถใช้ดูภาพรวมของการทำงานของรถยนต์ เช่น ระดับน้ำมัน ความเร็วของรถ อุณหภูมิเครื่องยนต์ ฯลฯ

การใช้ Dashboard ในทางธุรกิจคือ การที่จะแสดงข้อมูลภาพรวมของธุรกิจในรูปแบบของ Visualize โดยใช้กราฟต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การมองข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว โดยแสดงข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในหน้าจอเดียว ทำให้ผู้บริหารสามารถใช้เวลาพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตร Developing Dashboard with Excel นี้จะสอนให้คุณรู้จักการสร้าง Dashboard โดยปูพื้นฐานตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การสร้าง Analyze ข้อมูล การสร้าง Chart เพื่อนำเสนอใน Dashboard โดยใช้นั้น โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Excel ที่คุณอาจจะไม่เคยใช้ ซึ่งหลักจากจบหลักสูตรนี้คุณจะได้แนวคิดในการนำเอาประยุกต์เพื่อสร้าง Dashboard ให้กับข้อมูลของหน่วยงานคุณได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เรียนรู้หลักการสร้าง Dashboard ใน Excel ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง
 • เรียนรู้การจัดเตรียมข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสร้าง Dashboard
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Excel ที่จะช่วยในการสร้าง Dashboard
 • เรียนรู้วิธีการนำเสนอข้อมูลแบบมืออาชีพ

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนวคิดการออกแบบ Dashboard
 • การออกแบบ Worksheet สำหรับสร้าง Dashboard
 • การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการสร้าง Dashboard
 • การแก้ไขปัญหาของข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • เครื่องมือต่างๆ ของ Excel ที่จะช่วยในการสร้าง Dashboard
 • การจัดรูปแบบของตัวเลขที่สำหรับการนำเสนอในรูปแบบของ Dashboard
 • การแสดงข้อมูลในลักษณะ Top หรือ Bottom
 • การ Group ข้อมูลของวันที่จากรายวันให้เป็นรายปี หรือรายไตรมาส หรือรายเดือน เพื่อแสดงใน Dashboard
 • การแสดงข้อมูลแบบให้เป็นช่วงความถี่ เช่น 0-2000, 2000-4000, 4001-6000 ฯลฯ เช่น การแจกแจงช่วงของเงินเดือนของแต่ละแผนกว่าในเงินเดือนแต่ละช่วงมีอย่างละกี่คน หรือช่วงของราคาสินค้า ฯลฯ
 • การสร้าง Filter กรองข้อมูลใน Dashboard ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น
 • การสร้าง Link ของแต่ละ Chart ให้แสดงข้อมูลที่สัมพันธ์กัน เช่น หากคุณเลือกปีที่จะแสดง ข้อมูลทั้งหมดจะต้องแสดงของปีนั้นๆ
 • การจัดรูปของของ Chart ที่เหมาะสำหรับการนำเสนอ Dashboard ที่จะทำให้ดูสวยงาม
 • การสร้าง Dashboard ขั้นสูง แบบ Dynamic Dashboard โดยมีเพียง Chart เดียวแต่สามารถแสดงข้อมูลในหลายรูปแบบ
 • การใช้สูตรขั้นสูงใน Excel เพื่อประกอบการสร้าง Dashboard
 • การใช้ Slicer ร่วมกับสูตรเพื่อสร้าง Dynamic Dashboard
 • การสร้าง KPI Dashboard เช่น การแสดงตัวเลข YoY หรือ QoQ เพื่อเปรียบเทียบผลงานในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปีว่าดีขึ้นหรือแย่ลง และแสดงเป็นสัญญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมสีแดงหรือสีเขียว ฯลฯ
 • การสร้าง Gauge Indicator เพื่อใช้วัดผลงาน เช่น Actual Sales เทียบกับ Forecast ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ โดยแสดงเป็น Gauge หน้าปัดวัด
 • และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการสร้าง Dashboard ให้ดูแบบสวยงามมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจในรูปแบบ Visualize เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารใช้ตัดสินใจ

บริษัทที่ได้อบรมในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 • “ผมเป็นลูกค้าของที่นี่มานาน และสิ่งที่ชอบที่สุดคือ ที่นี่จะมีเทคนิคการสอนที่ดี เข้าใจง่าย มีหลักสูตร Excel ที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้ในหลาย ๆ ด้าน

  สำหรับหลักสูตร Developing Dashboard with Excel รวมถึงหลักสูตร Creating Dynamic Chart in Excel เราสามารถนำ Concept ที่ได้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองานในหลาย ๆ ด้าน ทำให้การนำเสนอเป็นแบบ Dynamic และน่าสนใจ อีกทั้งไม่ต้องเสียเงินซื้อ Tool ที่มีราคาแพง

  สุดท้ายนี้ขอให้ทางสถาบันพัฒนาหลักสูตร Excel ในเรื่องใหม่ ๆ ที่ดึงความสามารถของ Excel มาใช้ ที่หลาย ๆ คนไม่เคยรู้ว่า Excel ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด”

  คุณศิริพจน์ อ.ใบหยกวิจิตร
  รองผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • “อาจารย์มีเทคนิคที่สอนแล้วเข้าใจง่าย ให้ผู้เข้าอบรมได้ทำตาม ลงมือทำเองทุกขั้นตอน ไม่ทัน ไม่เข้าใจ ก้อย้อนกลับมาสอนใหม่ อธิบายใหม่อย่างใจเย็น วันนี้ได้ไอเดียหลายอย่างในการทำ  Dashboard รวมทั้งทบทวนสูตรที่เคยเรียนแต่ไม่เคยใช้พร้อมทั้งทริคใหม่ๆ ในการใช้งานได้สะดวกขึ้น

  ต้นเดือนหน้า ทาง VP จะมาจากเมื่องนอก คงได้ใช้ Dashboard ตัวนี้ในการ present ค่ะ ก่อนหน้านี้เคยใช้แต่ power point ไปประชุมกับประเทศอื่นๆ ก้อยังไม่เคยเห็นใครใช้  Dashboard แบบนี้ ปีนี้จะเป็นผู้นำ เอา Dashboard จาก NTInfonet ไปเผยแพร่ต่างบ้านต่างเมืองค่ะ :)"

  คุณสุธาริณี ชัยรัตน์
  HR & Admin Manager
  บริษัท Parex Group จำกัด
 • “อย่างแรกที่ได้จากการอบรมหลักสูตร Developing Dashboard with Excel คือ แนวคิดการสร้างสรรค์ Dashboard ให้น่าดู และง่ายต่อการนำเสนอ สามารถนำมาใช้กับงานที่ทำอยู่ได้ทันที อีกอย่างที่ได้คือเทคนิคลัดต่างๆ ใน Excel ที่เราไม่เคยทราบมาก่อน และที่สำคัญที่สุดคืออาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง เรียงเนื้อหาให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจง่าย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสอบถามข้อสงสัยตลอดเวลา และนอกจากนี้ยังมีการแนะนำหลักสูตรต่อเนื่องให้ผู้เข้าอบรมได้ต่อยอดอีกด้วยครับ"

  คุณอภิชัย พละศักดิ์
  Team Leader – MIS ฝ่าย Distribution Academy
  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • “การอบรมหลักสูตร Developing Dashboard with Excel ทำให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์การใช้ Excel ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการทำงาน โดยอาจารย์สอนเข้าใจง่าย ให้ลองปฏิบัติจริง จึงทำให้ผู้เรียนสามารถนำมาใช้งานได้จริง ส่งผลให้การทำ Report เสนอผู้บริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

  คุณชนิกานต์ กระแก้ว
  HR Officer
  บริษัท Yamaha Motor Asian Canter จำกัด
 • “อาจารย์สอนได้ตรงประเด็น มีการทำ workshop เพื่อให้ได้เข้าใจง่ายขึ้น ไม่ได้อธิบายจาก sheet และอาจารย์สอนอย่างเต็มที่และอธิบายข้อสงสัยนานจนกระจ่าง"

  คุณนิตยา ยอดยืน
  พนักงานสารสนเทศด้านข้อมูล
  บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
 • “เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกับทุกสายงาน ช่วยให้ดิฉันเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทราบที่มาที่ไปของแต่ละสูตร อาจารย์ผู้สอน มีวิธีการสอนที่ดีมาก อธิบายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ตั้งใจตอบคำถาม ทำให้รู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเลย รู้สึกว่า เวลาที่จัดไว้ให้นั้น ไม่เพียงพอ จำนวนผู้เรียนเหมาะสม สถานที่จัดสอนเหมาะสม เดินทางสะดวก ทุกหลักสูตรของสถาบัน มีประโยชน์และน่าสนใจมาก หากมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและมีเวลา ก็จะสมัครเรียนแน่นอนค่ะ"

  คุณพิมรา วสุธาสวัสดิ์
  Chief of Employment & ER
  บริษัท Toyota Tsusho (Thailand) จำกัด
 • “ประทับใจความเอาใจใส่กับผู้อบรบครับ เวลาคนที่ไม่ทันก็ยังให้คำปรึกษาก่อนจะขึ้นบทหรือหัวข้อถัดไป แล้วก็เวลาในการอบรมก็โอเคร สถานที่เนื้อหา เบรค ความพร้อม ทุกอย่างโอเครหมดเลยครับ หลักสูตรนี้สามารถนำมาใช้กับบริษัทได้จริงๆ และในหลักสูตรหน้าเจอกันอีกครับ สนใจมากๆ"

  คุณเกียรติศักดิ์ ปัดติทานัง
  พนักงานสารสนเทศด้านข้อมูล
  บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
 • “ความประทับใจในหลักสูตร คงจะเป็นอาจารย์ที่สอน ให้ความรู้ได้ชัดเจน มีตอบตรงตามข้อสงสัย และรู้จักสังเกตุผู้สอนว่าเข้าใจหรือตามทันมั้ย รอเมื่อไม่ทันหรือมีปัญหา สามารถเข้าใจง่ายและนำมาใช้จริงได้"

  คุณอัญชลี พิกุลทอง
  เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
  บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
 • “การอบรมหลักสูตรได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานเชิงรายงานสรุปภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวิทยากรได้ลำดับเนื้อหาการสอน และวิธีการสอนได้อย่างมีขั้นตอน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนั้นวิทยากรยังคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองอีกด้วย ทำให้การอบรมไม่น่าเบื่อ และภายหลังจากที่จบหลักสูตรก็สามารถนำตัวอย่างจากที่วิทยากรสอนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง ต้องถือว่าการอบรมครั้งนี้มีคุณค่า และคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับความรู้เพื่อมาต่อยอดในทุกสายงานได้จริงๆ ค่ะ"

  คุณโศภิสร์ นิพิฐรัชนะผล
  เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
  สมาคมประกันวินาศภัยไทย

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com