NTinfonet

Advanced PivotTable in Excel

ระยะเวลาอบรม

 1 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

4,000 บาท รวมอาหารกลางวัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่นพิเศษถึงสิ้นปี 2561 (สำหรับหลักสูตรใหม่)

 • สมัคร 2 คน ลด 5%
 • สมัคร 3 คน ลด 10%
 • สมัคร 4 คน ลด 15%
 • จะต้องเรียนพร้อมกันเท่านั้น จึงจะได้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้
 • *เงื่อนไข จะต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 7 วัน *

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะเน้นการใช้งาน PivotTable & PivotChart ในขั้นสูง เนื้อหาการอบรมจะครอบคุลมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การติดต่อกับ Database ภายนอก ไม่ว่าจะเป็น Text File, Microsoft Access หรือ Excel คนละไฟล์ การรวม Database จากหลายๆ ชีตให้เป็น Database เดียวกัน การสร้าง Relationship ระหว่าง Table เพื่อลิงก์ฟิลด์จากหลายๆ Table เข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องการใช้ฟังก์ชั่น Vlookup แต่อย่างไร และเรียนรู้ฟีเจอร์ต่างๆ ของ PivotTable ในขั้นสูง เช่น Slicer การใช้ Slicer แบบขั้นสูง การสร้าง PivotChart และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของ PivotTable ที่ต้องเจอเป็นประจำ

เนื้อหาหลักสูตร

การสร้าง PivotTable ขั้นสูง

 • การสร้าง PivotTable จากหลายๆ ชีต ให้เป็น PivotTable อันเดียว
 • การสร้าง PivotTable จากข้อมูลภายนอก เช่น Excel จากไฟล์อื่น Text File หรือ Microsoft Access
 • การสร้าง Relationship ระหว่างหลายๆ Table เข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องใช้สูตร Vlookup ระหว่าง Table แต่อย่างใด
 • การแก้ปัญหาในกรณีที่มีข้อมูลมากกว่า 1 ล้านบรรทัด ซึ่งในชีต Excel ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
 • การตั้งเวลา Update PivotTable แบบอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟล์ หรือกำหนดเวลาเป็นนาทีให้ Update เองตามต้องการ
 • การสร้าง Dynamic Data Source เพื่อให้ PivotTable สามารถมองเห็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแก้พื่นที่ของ Data Source แต่อย่างใด
 • การใช้งาน Slicer ขั้นสูง และการลิงก์ Slicer กับหลายๆ PivotTable เข้าด้วยกัน
 • การสร้างระบบ Search จาก Slicer ซึ่งปกติใน Slicer จะไม่สามารถ Search ข้อความได้ เหมาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีข้อมูลที่ต้องการแสดงเป็นจำนวนมากไม่ต้องเสียเวลา Scroll หาข้อมูล
 • การประยุกต์ใช้งาน Slicer กับงานประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Database
 • การ Customize รูปแบบของ Report ขึ้นเอง เพื่อแก้ข้อจำกัดของ PivotTable ที่ไม่สามารถ Insert Row หรือ Column แทรกใน PivotTable ได้
 • การสร้างหลายๆ PivotTable อย่างรวดเร็ว เช่น การดูข้อมูลของรายเดือนตั้งแต่ Jan-Dec ให้เป็นทั้งหมด 12 PivotTable โดยสร้างเพียง PivotTable อันเดียวเท่านั้น
 • การใช้งานสูตร GetPivotData อย่างละเอียด เพื่อแก้ข้อจำกัดของ PivotTable ที่ไม่สามารถแทรก Row หรือ Column ได้ โดยเฉพาะการสร้าง Report ที่ต้องการวางข้อมูลตามที่ต้องการ
 • การสร้าง Visualize Report ด้วย Conditional Fomatting ใน PivotTable เช่น การแสดง Icon ของข้อมูลยอดขายที่โตขึ้นหรือลดลงเทียบกับเดือนก่อนหน้าในรูปแบบของ Chart in Cell
 • การใช้งาน Macro ร่วมกับ PivotTable เพื่อแก้ข้อจำกัดบางอย่างใน PivotTable

การแก้ปัญหาของการใช้งาน PivotTable ที่พบเป็นประจำ

 • การแก้ปัญหาของไฟล์ PivotTable ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
 • การแก้ปัญหาที่ต้องเสียเวลามาคอยจัดรูปแบบของตัวเลขใหม่ทุกครั้งที่สร้าง PivotTable
 • การแก้ปัญหาของ Filter ที่มักจะแสดงข้อมูลเก่าที่ถูกลบไปแล้วค้างตลอดเวลา ซึ่งการ Refresh ก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้
 • การแก้ปัญหาของ PivotTable ที่มักจะ AutoFit PivotTable ตอน Refresh ทุกครั้ง
 • การแก้ปัญหาเมื่อป้อนข้อมูลใหม่แล้ว ข้อมูลใหม่จะไม่ถูกเรียงจากน้อยไปมากใน Filter แต่จะไปเพิ่มต่อท้ายทุกครั้ง ทำให้ดูแล้วไม่ถูกต้อง
 • การแก้ปัญหาเมื่ออ้างเซลอิงกับใน PivotTable แล้วเจอสูตร GetPivotData ตลอดเวลา
 • การแก้ปัญหาของฟิลด์ใน Value ที่มักจะแสดงเป็น Count ตลอดเวลา แทนที่จะเป็น Sum
 • การแก้ปัญหาชื่อฟิลด์ใน Value ที่ชอบแสดงเป็น Sum of Amount และไม่สามารถพิมพ์ชื่อ Amount ได้
 • การแก้ปัญหาของการ Group หรือ Upgroup ข้อมูลที่เป็นวันที่ แล้วทำให้ PivotTable อันอื่นกระทบกับรูปแบบ Layout ตลอดเวลา
 • การแก้ปัญหาของ Subtotal ที่แสดงมาทุกครั้ง ทำให้ Report ดูรกและอ่านยาก
 • การแก้ปัญหาของการแสดง #N/A ใน PivotTable
 • การแก้ปัญหาของการแสดงค่าว่างเปล่าใน PivotTable ให้เป็นค่า – หรือ 0 แทน
 • การแก้ปัญหาของฟิลด์ที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้การดูหรือวางฟิลด์ในตำแหน่ง Row Labels หรือ Column Labels หรือ Values ทำได้ลำบาก
 • ฯลฯ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องทำงานติดต่อกับฐานข้อมูลภายนอกเป็นประจำ หรือเก็บข้อมูลไว้หลายลักษณะ เช่น หลายชีต หรือหลายๆ ไฟล์
 • ผู้ที่ต้องลิงก์ข้อมูลระหว่างหลายๆ Table เข้าด้วยกัน
 • ผู้ที่ทำงานกับข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ หลายแสนบรรทัด
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ความสามารถใหม่ๆ ของ PivotTable ในขั้นสูงกว่าปกติ

ความประทับใจจากลูกค้า

 • “ดิฉันฝึกใช้ Pivot ด้วยตนเองจนสามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็พบข้อติดขัดมากมายระหว่างทาง โดยสอบถามจากคนรู้จักบ้าง และค้นหาคำตอบทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ไม่สามารถไขข้อข้องใจได้ จนมีเพื่อนแนะนำโรงเรียน NTInfonet จึงลองค้นหาหลักสูตรมาดู และพบว่าเนื้อหาการสอนหลายประเด็นตรงกับปัญหาที่พบอยู่ จึงลองมาเรียน (ทั้งๆที่ไม่เคยคิดจะเข้าอบรมแบบนี้มานานแล้ว เพราะคิดว่าหาคำตอบจากอินเตอร์เน็ตเองก็ได้)

  และพบว่าคุ้มค่ากับเวลา (และค่าเรียน) มาก เพราะหนึ่งวันที่เรียนได้วิธีแก้ปัญหาที่พบเจออยู่ และได้เทคนิคที่ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น (จากที่เคยใช้เวลานานๆ) เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการสอนและด้านการใช้โปรแกรมมาเป็นเวลานาน ทั้งยังเต็มใจให้ผู้เรียนสอบถามได้ตลอดเวลา โดยสรุปขอแนะนำให้ลองไปเรียน คิดว่าน่าจะตอบโจทย์การใช้งานจริงได้ค่ะ"

  คุณมีนา ธรรมชัยพิเนต
  Deputy Director
  บริษัท INTAGE Holding Inc. จำกัด
 • “หลักสูตรมีเนื้อหาเหมาะสมกับการใช้งาน อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และมีทักษะในการสอน ทำให้เข้าใจได้ดี จำนวนผู้เรียน สถานที่ฝึกอบรมมีความสะดวกสบาย เหมาะแก่การเรียน เวลาในการอบรมมีความเหมาะสม คู่มือการอบรมมีความละเอียดดี เข้าใจง่าย

   

  นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสอบถาม และมีการแนะนำให้คำตอบที่ดี ชัดเจน จากการเข้าอบรมทำให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาด้าน PivotTable เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้ดี”

  คุณนวชพร ปริสุทธิกุล
  Business Planning Manager
  บริษัท Thoresen (Bangkok) จำกัด
 • “ก่อนที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้ก็พอจะมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม PivotTable มาบ้าง แต่ไม่ได้เชี่ยวชาญมากไม่รู้วิธีการที่เป็นทางลัดหรือ เคล็ดลับต่างๆ พอได้มาเรียนเพิ่มก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องของเทคนิคและการนำไปใช้ได้จริงและได้เรียนรู้การใช้งานบางเมนูที่ไม่เคยรู้มาก่อนในการทำ Report ต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ในงานที่ทำมากๆ เลยค่ะ

  หากมีโอกาสอยากจะมา Take course เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองให้มากขึ้นรวมทั้งมีประโยชน์ในการทำงานของตัวเองให้ดีขึ้น รวมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความเป็นกันเองและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ มากค่ะ"

  คุณผกาวรรณ เจริญปรุ
  Sales
  บริษัท WE-EF Lighting จำกัด
 • “อาจารย์สอนอย่างมีลำดับขั้นตอน ยกตัวอย่างประกอบได้ดี พร้อมมีช่วงให้ซักถามเพื่อดัดแปลงไปใช้ในงานของแต่ละคน ทำให้เห็นภาพการใช้งานจริงได้ชัดเจนขึ้น อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนจริง ๆ ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเรียนไม่ทันหรือไม่รู้เรื่อง สอบถามได้ตลอด และพร้อมจะอธิบายซ้ำในทุก ๆ หัวข้อ

  สำหรับระยะเวลาในการสอนไม่นานเกินไปหากเปรียบเทียบกับเนื้อหา โดยเนื้อหาที่สอนอาจารย์พยายามสอดแทรกทริกหรือเทคนิคการดัดแปลงต่าง ๆ เสมอ ในแต่ละครั้งที่เรียนจะได้ทั้งเนื้อหาที่สนใจ และทักษะเจ๋ง ๆ จากอาจารย์เพิ่มเติมด้วยเสมอ

  เรื่องของสถานที่นั้นเดินทางสะดวกและดูสะอาดปลอดภัยดีคะ อยากให้เปิดคอร์สสอนให้บ่อยขึ้น น่าจะมีผู้สนใจมากกว่านี้หากเปิดวันหยุดเสาร์อาทิตย์"

  คุณชิดชนก หนูปลื้ม
  Office Executive
  บริษัท INTAGE Holding Inc. จำกัด
 • “รู้สึกการได้อบรมครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการทำรายงานตัวเลขทางบัญชีกับงานที่ทำอยู่ได้รวดเร็ว แม่นยำ สวยงาม และทันสมัยมากขึ้น ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน สามารถพัฒนาความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

   

  การอบรมมีการทำแบบฝึกหัดจริงซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อให้เกิดความชำนาญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ได้จริง จากที่ต้องเสียเวลาในการทำงานเพื่อสรุปตัวเลขจากข้อมูลที่มีอยู่หลายชีต ทำให้การสรุปข้อมูลหลายๆ ชีต สามารถทำในเวลาที่น้อยลงได้"

  คุณธัญญพัฒน์ สุนทรโสพันธุ์
  Sr. Accounting Officer
  บริษัท Thoresen (Bangkok) จำกัด
 • “ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ PivotTable ขึ้นมาเยอะมาก มีความเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำมาใช้เกี่ยวกับงานได้เยอะ ช่วยลดเวลาการทำงาน รวมถึงอาจารย์ผู้สอนก็เป็นกันเอง ไม่เข้าใจก็ถามได้ตลอด และยังแนะนำวิธีต่าง ๆ เพื่อไปใช้ในงานได้อีกด้วย

   

  และที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ สถานที่เข้าอบรมค่ะ รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ เงียบสงบของสถานที่ ไม่ไกลเกินไป และสามารถเดินทางได้สะดวกด้วย โดยรวมแล้วรู้สึกประทับใจค่ะ”

  คุณศรีสุดา ตันติเอกรัตน์
  Accounting Officer
  บริษัท Thoresen (Bangkok) จำกัด
 • “ประทับใจการเรียน Advanced PivotTable in Excel จากอาจารย์ที่มีประสพการณ์ด้านการใช้ Microsoft Excel กับการประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง โดยข้อมูลที่จำลองมาอย่างมีประโยชน์ และเข้าใจถึงความต้องการของการทำเอกสารโดยใช้ Excel เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์และนำไปใช้ประยุกต์กับการทำงานของตัวเองได้

   

  การใช้ Table คู่กับ Pivot และเทคนิคการนำเสนอผลงาน นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ดูง่าย และเข้าใจได้ไม่ยาก ได้เรียนรู้พร้อมกับการจัดแบ่งข้อมุล ทั้งการใช้ทั้ง Microsoft Query คู่กับ Pivot เป็นประสพการณ์ที่ไม่เคยลองใช้ มาก่อนสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานจริงได้อย่างดี”

  คุณนัทธพงศ์ ดวงศรี
  Telematics Engineer
  บริษัท Digital Media Asia Pacific จำกัด
 • “เป็นคอร์สที่ทำให้เข้าใจในส่วนของระบบการจัดการข้อมูลใน Excel และการทำงานต่างๆ ที่เราไม่เคยทราบมาก่อน รวมทั้งการสร้าง Table ใน Excel ซึ่งทำให้การใช้งานโปรแกรมนั้นสะดวกและง่ายขึ้นมาก และยังทำให้เรามีความสนใจและสนุกไปกับการใช้งาน Excel มากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ทราบมาก่อนว่า Excel นั้นสามารถทำงานและสนับสนุนการใช้งานได้มากขึ้น และในเวลาที่อาจารย์สอนก็มีการสอนที่สนุกหน้าสนใจ ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกไปกับการเรีนยรู้โปรแกรม Excel มากยิ่งขึ้น

   

  ถ้าหากมีโอกาสในการใช้จะลงคอร์สเกี่ยวกับ Excel ต่อไปการจะหาเวลาไปเรียนเพิ่มเติมอีก”

  คุณอาทิตย์ ลิ้มเจริญ
  Project Coordinator
  บริษัท Digital Media Asia Pacific จำกัด

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com