NTinfonet

Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop

ระยะเวลาอบรม

 2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

8,000 บาท รวมอาหารกลางวัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่นพิเศษถึงสิ้นปี 2561 (สำหรับหลักสูตรใหม่)

 • สมัคร 2 คน ลด 5%
 • สมัคร 3 คน ลด 10%
 • สมัคร 4 คน ลด 15%
 • จะต้องเรียนพร้อมกันเท่านั้น จึงจะได้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้
 • *เงื่อนไข จะต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 7 วัน *

แนะนำหลักสูตร

Microsoft Power BI Desktop เป็นโปรแกรมแจกฟรีจากทาง Microsoft ใช้สำหรับสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงหรือ Business Intelligence (BI) เหมาะสำหรับสร้าง Dashboard ในรูปแบบ Interactive เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากสุดในขณะนี้ ใช้งานง่ายเพียงแค่ลากกราฟ (Visual) ที่ต้องการจะแสดงแล้วปล่อยลงในหน้ารายงานเท่านั้น คุณก็สามารถที่จะสร้าง Dashboard ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

Power BI Desktop มีรูปแบบของกราฟให้เลือกใช้มากมาย สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้หลากหลาย สามารถแสดงผลข้อมูลได้ Real Time และสามารถดูรายงานหรือ Dashboard ได้จากทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือมือถือทั้งแบบ Offline และ Online ได้ด้วย เป็นสุดยอดเครื่องมือที่ผู้ต้องการสร้าง Dashboard แบบขั้นเทพต้องเรียนรู้

ในหลักสูตรนี้จะสอนคุณตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงสามารถนำไปใช้งานได้จริง พร้อมด้วยตัวอย่างในทางธุรกิจของการสร้าง Dashboard ในหลายมุมมอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้คุณได้เรียนรู้วิธีการนำเอาข้อมูลต่างๆ เข้ามาใน Power BI Desktop
 • เพื่อให้คุณได้รู้จักการใช้คำสั่งต่างๆ ในการ Transform ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Database พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว
 • เพื่อให้คุณได้เรียนรู้การสร้างรายงานแบบ Visual Report ที่จะมีกราฟสวยงามแบบต่างๆ สำหรับการนำเสนอแบบมืออาชีพ
 • เพื่อให้คุณเรียนรู้การนำเอารายงานหรือ Dashboard ที่สร้างไว้ไปแสดงใน Power BI Service เพื่อใช้ดูข้อมูลจากมือถือ

เนื้อหาหลักสูตร

แนะนำ Power BI Desktop

 • ทำความรู้จักเกี่ยวกับ Power BI Product ต่างๆ ของ Microsoft
 • การ Download และติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop
 • ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Power BI Desktop

การ Connect Data เข้ามาใช้ใน Power BI Desktop

 • Data Source ต่างๆ ที่สามารถนำมาเชื่อมต่อใน Power BI Desktop
 • การสร้างการเชื่อมต่อกับ Data Source
 • การ Connect Excel Workbook เข้ามาใช้ใน Power BI Desktop
 • การ Connect CSV File เข้ามาใช้งานใน Power BI Desktop
 • การ Connect Web Page และ Cloud Storage เข้ามาใช้งานใน Power BI Desktop
 • การป้อนข้อมูลโดยตรงไปยัง Power BI Desktop
 • การ Refresh ข้อมูล

การจัดการกับ Data Set เพื่อให้ข้อมูลพร้อมใช้สำหรับการวิเคราะห์

 • การสร้าง Query เพื่อกรองข้อมูล
 • การ Filter ข้อมูล เพื่อให้ได้เฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น
 • การลบบรรทัดหรือคอลัมน์ที่ไม่ต้องการใช้งานทิ้งไป
 • การเปลี่ยนชนิดข้อมูลให้ถูกต้อง
 • การ Transform ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Database Format
 • การ Split และ Merge Column
 • การสร้างคอลัมน์ใหม่
 • การ Consolidate หลายไฟล์มารวมกัน
 • ฯลฯ

การสร้าง Data Model สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะต่างๆ

 • การ Format ข้อมูลใน Data Model
 • รูปแบบต่างๆ ของการ Summarize ข้อมูลใน Data Model
 • การจัดการกับ Table ต่างๆ ใน Data Model
 • การสร้างคอลัมน์ใหม่ใน Data Model
 • การสร้าง Hierarchy ให้กับข้อมูล
 • การสร้าง Group ของข้อมูลใน Data Model
 • การสร้าง Relationship ระหว่าง Table ทั้งแบบ Manual และ Auto
 • รูปแบบต่างๆ ของ Relationship
 • เรียนรู้การเขียนสูตรใน Power BI Desktop ที่เรียกว่า DAX Formula
 • การสร้างฟิลด์คำนวณด้วยใน Power BI Desktop ที่เรียกว่า Measure
 • การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ที่จำเป็นของการสร้าง Measure

การสร้าง Visual Report

 • การใช้งาน Report View ใน Power BI Desktop
 • การใช้งาน Visual ต่างๆ ใน Power BI Desktop เช่น Table, Matrix Table, Card, Multirow Card, Column Chart, Bar Chart, Pie Chart, Area Chart, Scatter Charts, Bubble Charts, Funnel Charts, Waterfall Chart, Donut Chart, Map
 • การปรับแต่ง Visual ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • การสร้าง Conditional Formatitng ให้กับข้อมูล
 • การ Filter และ Highlight ข้อมูลใน Visual
 • การสร้าง Slicer เพื่อ Filter ข้อมูล
 • การจัดรูปแบบ Report ให้สวยงามอย่างรวดเร็วด้วย Report Theme
 • การใส่รูปภาพ Logo บริษัท หรือ Drawing Graphic ต่างๆ ใน Report

การใช้งาน Power BI Service และ Power Bi Mobile App

 • การปรับรูปแบบ Report สำหรับแสดงผลใน Mobile
 • การสมัครใช้งาน Power BI Service
 • การส่งข้อมูลจาก Power BI Desktop ไปยัง Power BI Cloud Service เพื่อให้สามารถดูได้จาก Mobile Device
 • การสร้าง Dashboard จาก Report ต่างๆ
 • การ Print Dashboard หรือ Export Dashboard ไปยัง PowerPoint เพื่อทำการพรีเซนต์
 • การใช้งาน Power BI Mobile App ใน iOS, Android และ Windows Phone
 • การดู Dashboard หรือ Report ใน Mobile แบบ Offline
 • ข้อแตกต่างของคำสั่งระหว่าง Power BI Desktop และ Power BI Service

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ใช้งาน Excel เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้ที่ต้องการนำเสนอรายงานในรูปแบบ Visual หรือ Dashboard แบบขั้นเทพ
 • ผู้ที่ต้องการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารแบบมืออาชีพ

ข้อกำหนดของการเรียนหลักสูตรนี้

 • ผู้เรียนจะต้องนำ Notebook มาเอง
 • ติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop มาเรียบร้อยแล้ว
  คลิกลิงก์นี้ Download Power BI Desktop

บริษัทที่ได้อบรมในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 • "ดิฉันมาอบรมกับบริษัท NTInfonet เป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรื่อง Advanced Pivot) เนื่องจากชอบวิธีการสอนที่ละเอียด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้จริง และอาจารย์ผู้สอนยังเปิดโอกาสให้ซักถามได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งยินดีตอบข้อสงสัยภายหลังจากเรียนจบไปแล้ว และเจอปัญหาจากการทำงานจริงด้วย จึงรู้สึกประทับใจมาก

  สำหรับการอบรมเรื่อง Power BI Desktop รู้สึกประทับใจกับโปรแกรมมาก เพราะทำอะไรหลายอย่างได้ง่ายขึ้นมาก เหมือนเป็นการรวมเรื่อง Query, Pivot และ BI ไว้ด้วยกัน ซึ่งอาจารย์สามารถอธิบายให้เข้าใจและใช้งานได้อย่างง่ายๆ ไม่สับสน

  (เคยลองเปิดดูโปรแกรมเอง และดูยูทูปด้วยตนเองบ้าง แต่ต้องใช้เวลามากกว่าจะเข้าใจ) หลังจากเรียนจบคิดว่าได้เข้าใจพื้นฐานการทำงานของ Power BI และนำไปวางแผนใช้งานจริงกับข้อมูลที่มีอยู่ได้ ตลอดจนสามารถค้นหาเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมจากยูทูปหรือหนังสือต่างๆ ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมในการสอน อาจารย์จะใช้ข้อมูลตัวอย่างมาทดลองฝึกฟังก์ชันต่างๆ ทำให้เข้าใจได้ง่าย เหมือนได้ทดลองจริงและสนุกด้วยค่ะ"

  คุณมีนา ธรรมชัยพิเนต
  Deputy Director
  บริษัท INTAGE Holdings Inc. จำกัด
 • “หลักสูตร Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop มีประโยชน์มากในการทำงานปัจจุบัน ซึ่งถูกนำมาใช้ในองค์มากมาย โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้เวลาเรียนรู้และเข้าใจได้ยาก แต่เมื่อได้ผ่านการอบรมดิฉันคิดว่าเป็นหลักสูตรที่ดีและน่าสนใจมากๆ ทำให้เราใช้เวลาในการทำงานได้สั้นลง หลักสูตรนี้จะช่วยให้ดิฉัน เพิ่มประสิทธภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

  ดิฉันประทับใจอาจารย์มากค่ะ ท่านมีความรู้และเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมเป็นอย่างดี อีกทั้งการลำดับความสำคัญในการสอน ทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ได้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ท่านยังมีน้ำใจในการช่วยเหลือ ท่านช่วยแก้ปัญหาการลงโปรแกรม และยังคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอด ทำให้การอบรมผ่านไปด้วยดีค่ะ ”

  คุณภัทรพร ธนสารโสภิณ
  General Manager
  บริษัท CP INTERTRADE จำกัด
 • “หลักสูตร Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์การทำ Dashboard ได้อย่างง่ายดาย สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม นำเสนอในรูปแบบที่สวยงามและมีความเป็นมืออาชีพ Tools มีลูกเล่นที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอแบบ Dynamic ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูข้อมูลได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ Website หรือ Mobile

  ประกอบกับอาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคและทักษะในการถ่ายทอด ทำให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจง่าย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำเสนองานในบริษัท”

  คุณศิริพจน์ อ.
  Compliance and Risk Management
  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด
 • “จากที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Power BI กับ NTinfonet ประทับใจสถานที่เรียน กับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ผู้สอน เป็นอย่างมากค่ะ อาจารย์สมชัยท่านสอนดี อธิบายและยกตัวอย่าง เริ่มจากพื้นฐาน Power BI เทคนิคต่างๆ พร้อมให้เราลงมือปฏิบัติ ทำให้เข้าใจได้ง่าย และเร็วขึ้น จากที่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมนี้เลย มีความเข้าใจและมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมนี้มีความจำเป็นอย่างมากในการทำ Dashboard เสนอผู้บริหาร มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างดีเลยค่ะ

  นอกจากนี้จะแนะนำเพื่อนร่วมงานที่มีความจำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมหลักสูตรอื่นๆ ให้เข้ามาอบรมกับ NTinfonet อีกแน่นอน ขอบคุณมากๆ ค่ะ”

  คุณชเนตตี สุขสวัสดิ์
  Support Senior Analyst
  บริษัท IT One จำกัด
 • “ได้ความรู้ละเอียดลึกซึ้งจากอาจารย์ที่พร้อมถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม สถานที่อบรมเดินทางสะดวก เป็นสถาบันที่ยังอยู่ในใจเสมอเมื่อต้องการความรู้เฉพาะทางที่ลึกซึ้ง มีหลักสูตรเจาะลึก มีบทเรียนที่จะทำให้ได้เรียนรู้ในหลากหลายแบบ

  มีหลักสูตร Power BI ซึ่งยังใหม่และไม่ค่อยมีที่ใดสอน เอกสารประกอบการอบรมอ่านเข้าใจได้ง่าย และครบถ้วนทุกฟังก์ชั่น นอกจากนั้น ยังสามารถติดต่อสอบถามกับอาจารย์ผู้สอนได้ต่อเนื่องหลังจากจบการอบรม ”

  คุณฐาปนี อินทรทัต
  นักวิเคราะห์โครงการ-KM auditor
  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
 • “ได้เรียนรู้การทำ Dashboard ขั้นเทพจากอาจารย์ที่มีความเชียวชาญ นำเสนอในภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่ง Power BI เป็นโปรแกรมที่ต่อยอดมาจาก Pivot และ Power Query

  จากการที่เคยมีความรู้ใน 2 เรื่องนี้มานานมากแล้ว สามารถทำความเข้าใจใน Power BI ได้ไม่ยากเลย ผสานกับระยะเวลาในการเรียนที่ไม่บีบจนเกินไป มีเวลาให้ถามคำถาม และทบทวนระหว่างเรียนได้ พร้อมมีแบบฝึกหัดให้ได้ลองหัดทำอย่างหลากหลาย และความเป็นกันเองของวิทยากร

  โปรแกรม Power BI สามารถเผยแพร่ไปในอุปกรณ์โทรศัพท์ หรือ Tablet และยังสามารถนำไปแสดงผลในเว็บไซต์ได้อีกด้วย”

  คุณภูวนัย สุดสาคร
  Senior Analyst
  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • “หลังจากได้เข้าอบรมตามหลักสูตรแล้ว ทำให้การทำงานในหลายๆขั้นตอนลดระยะเวลาลงมาก ทั้งยังได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้อีกมากมายค่ะ รู้สึกว่าน่าจะเรียนตั้งนานแล้ว จะได้ไม่เสียเวลากับการจัดการข้อมูลแบเดิมๆ ที่ต้องใช้เวลาและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายมาก

  Power BI เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการตัวช่วยในการทำงานกับข้อมูลเยอะๆ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการวิธีปรับให้เข้ากับลักษณะงานของแต่ละคนก็สามารถสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาอบรมนะคะ อาจารย์จะมีคำแนะนำและมีเทคนิคง่ายๆ ที่คาดไม่ถึงมาช่วยแก้ไขปัญหาให้เสมอค่ะ"

  คุณชิดชนก หนูปลื้ม
  Office Executive
  บริษัท INTAGE HOLDINGS Inc. จำกัด
 • "ได้ความรู้เพิ่มเติมในการนำไปปรับใช้ในการทำงาน สามารถนำโปรแกรมไปช่วยลดเวลาในการจัดการข้อมูลได้ เข้าใจขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมมากขึ้น ได้แนวคิดเทคนิค นำสูตรไปประยุคต์ใช้โปรแกรมเพิ่มเติม

  อาจารย์สอนได้ครอบคลุมเนื้อหา แต่เวลาที่จำกัดบางทีเร็วไปทำแบบฝึกหัดตามไม่ทัน เวลาในการเรียนน้อยไปนิด อยากให้มีการฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะกว่านี้"

  คุณสุธาทิพย์ ใจองอาจ
  QSS
  บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • “ไม่เคยเข้ารับการอบรมเรื่องโปรแกรมที่ไหนมาก่อนเลย จนกระทั่งได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการให้เข้าอบรม ก่อนที่จะมาฝึกอบรมไม่มีความรู้เรื่องโปรแกรม Power BI เลย นอกจากทราบว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

  แต่พอเข้ารับการอบรมก็พบว่าไม่ยากเกินไป เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการอธิบาย ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย และไม่สอนเร็วจนเกินไป อธิบายและยกตัวอย่าง พร้อมให้ลงมือปฏิบัติทำให้เข้าใจได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมถึงการแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการใช้งานให้ด้วย”

  คุณภาวิณี ใจเที่ยงแท้
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  โรงพยาบาลเกาะจันทร์
 • "อาจารย์น่ารักมากค่ะ ขนาดว่ามีพื้นฐานน้อยอาจารย์ก็สามารถสอนให้ทำได้ คลาสนั้นอาจจะช้าไปตามความสามารถนักเรียน แต่อาจารย์ก็รอและคอยให้คำแนะนำไม่ได้ปล่อยผ่าน ค่อยๆ เรียนรู้ไปพร้อมกัน ตรงนี้ขอชื่นชมค่ะ

  เรียนกลับมาแล้วสามารถทำงานได้จริง ผู้บริหารก็ประทับใจ จำนวนผู้เรียนน้อยทำให้อาจารย์ดูแลทั่วถึง สถานที่จัดอบรมก็เดินทางสะดวกมากค่ะ"

  คุณโสภิตตา แสนวา
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  โรงพยาบาลเกาะจันทร์
-->

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com