NTinfonet

Managing Personal Information with Outlook

ระยะเวลาอบรม

 1 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

3,500 บาท รวมอาหารกลางวัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่นพิเศษประจำปี 2562

 • สมัครพร้อมกัน 2 หลักสูตร ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 3 หลักสูตร ลด 15%
 • สมัครพร้อมกัน 4 หลักสูตร ลด 20%
 • สมัครพร้อมกัน 5 หลักสูตร ลด 25%
 • สมัครพร้อมกัน 6 หลักสูตรขึ้นไป ลด 30%
 • *เงื่อนไข จะต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 7 วัน *

แนะนำหลักสูตร

ในชีวิตการทำงานประจำวันของทุกคน สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ E-mail การโทรศัพท์ไปหาผู้อื่น หรือการรับโทรศัพท์จากผู้อื่นแล้วต้องจด Note เรื่องราวนั้นไว้ หรือการค้นหานามบัตรติดต่อผู้อื่น หรือการจดบันทึกงานที่คุณต้องทำอะไรบางอย่าง หรืองานที่คุณจะมอบหมายให้ผู้อื่นทำ ฯลฯ การจัดการของข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้หลายๆ คนยังไม่รู้จักการบริการจัดการที่ดีพอ จึงทำให้เสียเวลาในการทำงานประจำวันไปมากมาย อีกทั้งโต๊ะทำงานของบางคนอาจจะเต็มไปด้วยสารพัด Note และหาข้อมูลไม่ค่อยจะเจอ หรือไม่ก็ลืมโทรศัพท์กลับไปหาใครบางคนทีคิดว่าจะต้องโทรกลับ ฯลฯ

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากคุณเข้าใจการบริหารข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Outlook เพราะในโปรแกรม Outlook จะมีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณจัดการเรื่องต่างๆ เหล่านี้ไม่ว่า E-mail, Contact, Calendar, Task, Note และสามารถที่จะ Integrate การทำงานของแต่ละส่วนเข้าด้วยกันอย่างมีระบบ เช่น หากคุณได้รับ E-Mail จากเจ้านายและกลัวว่าจะลืมทำอะไรบางอย่าง คุณสามารถทีจะกำหนดให้เป็น Task หรือกำหนด Reminder เตือนกันลืม หรือค้นหานามบัตรคนที่คุณต้องการติดต่อได้เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น และหากเมื่อคุณโทรไปหาใครแล้วเขาเกิดไม่ว่างคุณสามารถที่จะให้โปรแกรมเตือนเพื่อโทรไปหาเขาใหม่ในเวลาที่คุณต้องการ หรือการจดงานที่ต้องทำไม่ว่าจะเป็นของตัวเอง หรือที่ต้องมอบหมายให้ผู้อื่น และเตือนเมือเลยกำหนดเสร็จ ฯลฯ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • สอนให้คุณรู้จักวิธีบริการตารางเวลาทำงานอย่างมีสิทธิภาพโดยใช้ Calendar เข้ามาช่วยในการทำงาน เช่น การจดตารางนัดหมายต่างๆ การกำหนดให้เตือนเมื่อถึงกำหนดเวลา ฯลฯ
 • สอนให้คุณรู้จักวิธีการจัดเก็บนามบัตรโดยใช้ Contact ซึ่งจะส่งประโยชน์ให้การค้นหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และใช้ประโยชน์ในการเป็น Database เพื่อทำ Mailing List หรือเก็บประวัติลูกค้าได้อีกด้วย
 • สอนให้คุณรู้จักวิธีการจดบันทึกงานที่ต้องทำหรือการมอบหมายงานให้ผู้อื่นโดยใช้ Task ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถบริหารและติดตามงานไม่ว่าจะเป็นงานของคุณเองหรืองานที่คุณมอบหมายให้ผู้อื่นทำ
 • สอนให้คุณรู้จักการจัดเก็บ Note ที่สำคัญต่างๆ โดยใช้ Note เพื่อลดความเลอะเทอะของโต๊ะที่ต้องแปะ Note กันลืม
 • สอนให้คุณรู้จักวิธีของการ Integrate องค์ประกอบต่างๆ ของ Outlook ได้แก่ Inbox, Calendar, Contact, Task, Note เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
 • สอนให้คุณรู้จักวิธี Import, Export, Backup และการ Customize โปรแกรมให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ของคุณ

เนื้อหาหลักสูตร

การบริหารตารางเวลาด้วย Calendar

 • การสร้างตารางนัดหมาย รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนช่วงเวลาในตารางนัดหมาย
 • การใส่วันหยุดประจำปีจากระบบ เพื่อประหยัดเวลาในการป้อนวันหยุดต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันมาฆะบูชา ฯลฯ
 • การสร้างตารางนัดหมายซ้ำ เช่น การประชุมเกิดขึ้นซ้ำทุกวันจันทร์ เวลา 10:00 น. เป็นต้น หรือการรับเช็ค-วางบิลของลูกค้าในแต่ละเดือน
 • การแสดงปฏิทินวันที่หลายวัน ให้เห็นพร้อมกันในหน้าจอเดียว
 • เทคนิคการสร้างตารางนัดหมายอย่างรวดเร็ว เช่น วันลาพักร้อน วันหยุด ฯลฯ
 • การกำหนดสีให้กับนัดหมายที่สนใจเป็นพิเศษ
 • การสร้าง Category เพื่อจัดกลุ่มของนัดหมาย เช่น Meeting, Visit Customer, วางบิล, รับเช็ค ฯลฯ
 • การสร้างมุมมองของ Calendar ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่สนใจเท่านั้น เช่น ให้แสดงข้อมูลของวันประชุมเท่านั้น หรือวันรับเช็คเท่านั้น ฯลฯ
 • การค้นหานัดหมายไว้อย่างรวดเร็ว
 • การพิมพ์ตารางนัดหมายออกทางเครื่องพิมพ์ ทั้งแบบทั้งหมดและระบุช่วงเวลา

การบริหารและจัดเก็บนามบัตรอย่างมีระบบด้วย Contact

 • การป้อนข้อมูลนามบัตรของผู้ที่เราติดต่อเข้าสู่ Contact
 • การใส่รูปภาพของคนติดต่อหรือแผนที่บริษัทของลูกค้าลงในนามบัตร
 • เทคนิคการลดเวลาการป้อนข้อมูลของนามบัตรจากบริษัทเดียวกัน
 • การใส่วันเกิดหรือวันครบรอบในนามบัตร เพื่อให้โปรแกรมเตือนใน Calendar โดยอัตโนมัติ
 • การสร้าง Category เพื่อสร้างกลุ่มของนามบัตรให้ง่ายต่อการค้นหา
 • การจัดเรียง Contact ให้แสดงตามชื่อ Company หรือ Name หรือ Category
 • การค้นหานามบัตรอย่างรวดเร็ว
 • การกำหนดให้เตือนโทรหาลูกค้าจากนามบัตรที่ต้องการ
 • การเอารายชื่อของนามบัตรไปทำ Mailing Address

การบันทึกสิ่งที่ต้องทำหรือมอบหมายงานให้ผู้อื่นด้วย Task

 • การป้อน Task ที่ต้องทำของคุณเอง
 • การแก้ไขและลบ Task
 • การป้อน Task ที่จะให้ผู้อื่นทำแทนคุณ
 • การตรวจหาว่า Task ใดที่ Overdue, Active หรือ Complete
 • การแสดงมุมมองของ Task ในแบบต่างๆ

การบันทึกโน๊ตส่วนตัวด้วย Note

 • การป้อนข้อความใน Note
 • การเปลี่ยนสีของ Note
 • การกำหนด Category ให้กับ Note
 • การใช้ Note View
 • การพิมพ์ Note ออกทางเครื่องพิมพ์

การ Integrate ข้อมูลระหว่าง Inbox, Calendar, Contact และ Note

 • การส่ง Calendar, Contact, Note, Task ไปให้ผู้อื่นทาง E-mail
 • การจัดเก็บ Calendar, Contact, Note, Task ที่ผู้อื่นส่งมาเข้าไว้ในระบบของคุณโดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ

การ Import, Export และสร้างระบบ Backup ข้อมูล

 • การ Export ข้อมูลของ Contact ไปยัง Excel
 • การ Import ข้อมูล Contact ใน Excel เข้ามาใน Contact
 • การสร้างไฟล์ Backup ข้อมูลของ Outlook
 • การตั้งเวลา Backup ข้อมูลในทำแบบอัตโนมัติหรือแบบ Manual ตามต้องการ
 • การ Restore ข้อมูลที่ได้ Backup ไว้กลับคืน

การปรับแต่ง Outlook ให้ตรงกับการใช้งานของคุณ

 • การเพิ่ม Field ต่างๆ ใน Outlook เพิ่มเติม เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน
 • การสร้าง Group Field ใน Outlook
 • การใช้ Filter และ Advanced Filter เพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการแสดงอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • เลขานุการทุกฝ่ายที่ต้องการบริหารข้อมูลระหว่างตนเองกับเจ้านาย
 • ผู้ที่ใช้ Outlook ทุกท่านที่ต้องการ บริหารและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวให้ง่ายต่อการทำงาน

ความประทับใจจากลูกค้า

 • “จาการได้เข้าอบรมหลักสูตร Managing Personal Information with MS.Outlook แล้ว กลับมาที่บริษัทแล้วรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมากๆ ไม่ต้องได้เมล์เตือนว่า "over size limit" และสามารถจัดการกับเมล์ที่เป็นขยะได้เป็นอย่างดี ต้องขอชมผู้สอนว่า ท่านสามารถถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้ดีมาก พร้อมกับการให้ทำแบบฝึกหัดด้วย จึงทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมถึงการแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการใช้งานให้ด้วย หากคุณต้องการ Manage Outlook ต้องเข้าอบรมหลักสูตรนี้เลย”

  คุณวันทิภา หลูศรียกุล
  Drilling Cost Controller,
  Chevron Thailand Exploration & Production
 • “ก่อนไปอบรม Managing Personal Information With Outlook 2003 ขอบอกเลยนะคะว่ามีความรู้เรื่องโปรแกรม Outlook ไม่มากนัก เพราะว่าทำงานที่บริษัทเดิม ไม่ได้ใช้การสื่อสารประเภทนี้เลย จะเป็น Paper หรือ ด้วยวาจาเป็นส่วนใหญ่ แต่พอมาทำงานที่นี่ (บริษัทธรูฯ) ได้เกือบ 3 เดือน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิม ต้องรับผิดชอบหลายอย่างและไ้ด้ใช้ Ms.Outlook ใช้ไม่ค่อยเป็น รู้สึกอึดอัดมาก แต่เมื่อได้มาอบรมทำให้เรารู้สึกว่าเราฉลาดขึ้น จัดระเบียบการทำงาน จัดการข้อมูล และบันทึกต่างๆ ได้ดีขึ้น ส่วนงานเลขาที่รับผิดชอบอยู่ โปรแกรม Outlook ช่วยได้มากเลย รู้สึกดีใจมากที่ได้มาอบรมโปรแกรมนี้ ทำให้เราทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และฉลาดขึ้นอีกมากเลย ขอบคุณมากกับความรู้ที่นำเสนอให้นะคะ”

  Mrs. Thiprada Munjai
  Administration & Finance Manager,
  Through Transport Services Limited
 • “เป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน โดยเฉพาะบริษัทที่ใช้ระบบ Lan ในการติดต่อ และสำหรับหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องติดต่อลูกค้า หรือมีการประชุมกันบ่อยๆ ควรได้รับการอบรมในโปรแกรมนี้ก่อน และจะเอื้อประโยชน์ในการทำงานเป็นอย่างสูง”

  คุณจงจิตร คงนาคา
  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ,
  SC Matchbox Co., Ltd.
 • “ได้รับการอบรมมาหลายหลักสูตรและหลายบริษัทแล้ว แต่บริษัท NTinfornet จัดอบรมได้ดี ทั้งสถานที่ จำนวนผู้เข้าอบรม และเนื้อหา ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมและสามารถนำไปใช้งานได้ แม้จะอบรมแล้วยังมีคู่มือให้เพื่อเป็นการทบทวนเมื่อกลับมาทำงานจริงๆ อีกด้วย”

  คุณสุนทรี ศิริสร้อย
  ผู้วิเคราะห์อาวุโส
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • “ได้เข้าอบรมหลักสูตร Managing Personal Information with MS.Outlook ทำให้เข้าใจว่า MS.Outlook ช่วยจัดการ ระบบงานของเราได้เป็นอย่างดี เป็น Organizer ที่มีประโยชน์ ตั้งแต่การจัดการ ตารางนัดหมาย การเก็บนามบัตร ซึ่งสามารถดึงใช้ร่วมกันในหน่วยงานได้ การจัดการประสานงาน และติดตามงานที่ได้มอบหมายไว้ หรือได้รับมอบหมายมาการทำ Note แบบจัดหมวดหมู่ (Category) และส่ง Note ไปตารางนัดหมายได้ รวมทั้งการจัดการเมื่อใช้งานไปได้ระยะเวลาหนึ่ง (Backup/Restore) จึงเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์น่าใช้งานมากค่ะ”

  คุณชาลินี เหล่าสุวรรณ
  ผู้จัดการ
  หสน.นำศิลปไทย
 • “ก่อนที่จะได้ไปอบรมหลักสูตร Managing Personal Information with MS.Outlook เวลาที่ทำงานเราก็ใช้ได้แบบธรรมดา คือรับส่งเมล์ แต่หลังจากที่ได้ไปเรียนแล้วทำให้มีความรู้มากมายใน Microsoft Outlook เมื่อกลับมาที่ทำงานได้ใช้งานจาก โปรแกรมค่อนข้างครบถ้วนและละเอียด เนื่องจากอาจารย์ที่สอนสามารถที่จะอธิบายให้คนทำงานเข้าใจได้ง่ายและจดจำได้ในแบบของการได้ใช้งานจริง ๆ จึงทำให้รู้สึกคุ้มค่าที่ได้เข้าไปอบรมในครั้งนี้”

  คุณสงกรานต์ เอี่ยมไพลิน
  Key Account Manager,
  Richemonde (Bangkok) Ltd.

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com