NTinfonet

Organizing and Using Advanced Feature E-Mail in Outlook

ระยะเวลาอบรม

 1 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

3,500 บาท รวมอาหารกลางวัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่นพิเศษประจำปี 2562

 • สมัครพร้อมกัน 2 หลักสูตร ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 3 หลักสูตร ลด 15%
 • สมัครพร้อมกัน 4 หลักสูตร ลด 20%
 • สมัครพร้อมกัน 5 หลักสูตร ลด 25%
 • สมัครพร้อมกัน 6 หลักสูตรขึ้นไป ลด 30%
 • *เงื่อนไข จะต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 7 วัน *

แนะนำหลักสูตร

หลายคนใช้โปรแกรม Outlook อยู่เป็นประจำทุกวัน เพื่อใช้ในการรับและส่ง E-Mail แต่ไม่เคยที่จะบริหารและจัดการกับ E-Mail ที่เข้ามาหรือเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพ บางคนมี E-mail อยู่ใน Inbox หลายร้อยหรือเป็นพันฉบับ และไม่กล้าที่จะลบเพราะกลัวจะค้นหาไม่เจอ ผลก็คือขนาดของ Mailbox มีเท่าไหร่ก็เก็บไม่พอ ต้องร้องรอให้ฝ่าย IT เพิ่มพื้นที่อยู่ตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ปัญหานี้เกิดจากความการไม่รู้จักวิธีการบริหารและจัดเก็บ E-mail อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

การใช้งาน E-Mail ของโปรแกรม Outlook นั้น หากคุณมีความเข้าใจในการบริหารและรู้เทคนิคอย่างถูกต้องแล้ว คุณสามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากจริงๆ เพราะโปรมแกรมมีคำสั่งต่างๆ ที่จะช่วยจัดการให้คุณอยู่แล้วซึ่งคุณเองอาจจะนึกไม่ถึง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

สอนให้คุณมีความเข้าใจวิธีการ Organize และ Manage Inbox เพื่อให้คุณสามารถที่จะจัดเก็บหรือค้นหา E-Mail ที่เข้ามาประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แลแก้ปัญหา Mailbox Size ที่เต็มตลอดเวลา

สอนให้คุณรู้จักการใช้งาน Advanced Feature ต่างๆ ของ E-Mail เพื่อช่วยให้คุณสามารถรับ-ส่ง E-Mail ประจำว้นได้อย่างรวดเร็ว

เนื้อหาหลักสูตร

การ Organize และ Manage Inbox

 • การสร้างระบบจัดเก็บ E-Mail ใน Inbox ให้ถูกแยกจัดเก็บตามชื่อหรือเรื่องที่คุณต้องการแบบอัตโนมัติ โดยสามารถกำหนดให้ระบบทำการเก็บทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเอง เป็นต้น
 • การค้นหา E-Mail ที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะค้นหาโดยใช้ From, Subject, Received Date หรือ Sent Date
 • การค้นหา E-Mail ที่ได้มีการ Reply ระหว่างกันอย่างรวดเร็ว
 • การบริหารและจัดเก็บ Address Book ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การตรวจดูขนาดของ Mailbox ว่าจะเต็มหรือยัง
 • การสร้างระบบ Backup E-Mail เพื่อเก็บอีเมล์ที่เก่าไว้แยกต่างหาก
 • การตั้งเวลา Backup E-Mail ให้ทำงานตามวันที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
 • การค้นหาและ Restore E-mail ที่ได้ Backup ไว้กลับคืนมา
 • การ Export E-Mail และ Address Book เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานที่บ้านหรือ PC เครื่องอื่น
 • วิธีลดขนาดของ Mailbox Size

เทคนิคการจัดการกับ Junk E-mail

 • การเพิ่มรายชื่อของ Junk E-mail หรือทั้ง Domain เพื่อให้วันหลังจะไดู้ถูกลบทิ้งไปแบบอัตโนมัติ
 • การแยกระหว่างรายชื่อ E-mail ที่ดีและ Junk E-mail และกำหนดให้รับเฉพาะจาก E-mail ที่ระบุไว้เท่านั้น
 • เทคนิคการลบ Junk E-mail ให้หายไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมาคอยลบทีละ E-mail เอง
 • การ Import และ Export รายชื่อ Junk E-mail ไปใช้กับเครื่องอื่นๆ

Advanced Feature สำหรับการส่ง E-Mail

 • การส่ง E-Mail แบบมีตัวเลือกให้ผู้รับเลือกตอบกลับในลักษณของการ Voting เช่น คุณว่างที่จะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ คลิกปุ่มว่าง หรือปุ่มไม่ว่าง และการดูผลสรุปของการ Vote ว่ามีผู้ตอบเป็นจำนวนเท่าใด
 • การกำหนดให้ E-Mail ถูก Forward ไปยัง E-Mail ที่ระบุไว้แบบอัตโนมัติในช่วงหยุด เช่น เมื่อคุณลาพักร้อนหรือไปต่างประเทศ แล้วต้องการที่จะเช็ค E-Mail ที่เข้ามาผ่านทาง Hotmail หรือ Yahoo Mail เป็นต้น
 • การส่งข้อความเตือนไปพร้อมกับ E-Mail เพื่อเตือนให้ผู้รับทำอะไรบางอย่างตามวันหรือเวลาที่กำหนดไว้
 • การตั้งเวลาส่ง E-Mail ล่วงหน้า เช่น การส่ง E-Mail เพื่อสั่งงานไว้ล่วงหน้า หรือ Happy Birthday ลูกค้าล่วงหน้าในกรณีที่คุณหยุดพักร้อนหรือติดธุระไม่สามารถส่ง E-Mail ในวันดังกล่าวได้
 • การซ่อนรายชื่อ E-Mail ผู้อื่น เพื่อไม่ให้ผู้รับทราบว่าได้ส่ง E-Mail ถึงใครบ้าง
 • การสร้างเมนูรายชื่อผู้ที่ต้องส่ง E-Mail เป็นประจำ เพื่อให้การส่งถึงผู้รับเหล่านั้นทำได้อย่างรวดเร็วเพียงคลิกเดียวเท่านั้น เป็นการประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้เป็นอย่างดี
 • การส่ง E-Mail ซ้ำอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ผู้รับแจ้งว่ายังไม่ได้รับ E-Mail ที่ส่งไปแล้ว
 • การยกเลิก E-Mail ที่ได้ส่งออกไป ในกรณีที่ส่งผิด
 • การดึง E-Mail ที่ได้ส่งออกไปแล้วกลับคืน
 • การป้องกันไม่ให้ E-mail ทุกส่งไปทันทีเมื่อคลิกปุ่ม Send เพื่อป้องกันการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดหรือลืม Add Attachment
 • การส่ง E-Mail ในลักษณะแบบเว็บเพจเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ดูน่าสนใจ หรืออาจจะต้องการให้ผู้รับได้เห็นหน้าเว็บเพจเสมือนกับไปเข้าไปในเว็บไซต์จริงๆ
 • การส่ง Calendar หรือ Contact ใน Outlook ไปให้ผู้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานพร้อมกับ E-Mail
 • การมอบหมายงานทาง E-Mail และการติดตาม E-Mail ที่ได้มอบหมายงานไว้อย่างรวดเร็ว
 • การส่งไฟล์ Excel หรือ Word ไปให้ผู้ือื่นโดยให้เห็นข้อมูลในเนื้อหาทันที โดยไม่ต้องใช้ Attachment

Advanced Feature สำหรับการรับ E-Mail

 • การเก็บ Contact หรือ Calendar ที่ผู้อื่นส่งมาเข้าไว้ใน Calendar หรือ Contact ของคุณเอง
 • การกำหนดให้ E-Mail ที่คุณสนใจไม่ว่าจะมาจาก From หรือ Subject ที่ระบุไว้ ให้มีรูปแบบที่สะดุดตามแปลกกว่า E-Mail ทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการแยกแยะ E-Mail ที่สำคัญออกจาก E-Mail ทั่วไป เช่น E-Mail จากเจ้านายหรือเรื่องที่กำลังติดตามอยู่ ฯลฯ
 • การกำหนดเสียงเตือนให้ E-Mail ที่มาจากเจ้านายหรือเรื่องที่คุณกำลังติดตามอยู่
 • การเลือก Download เฉพาะ E-Mail บางฉบับมาอ่านก่อน โดยไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาโหลด E-Mail ที่เข้ามาตามวันที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณทำงานอยู่นอกบริษัทฯ และติดต่ออินเตอร์ด้วยความเร็วต่ำ แต่ต้องการเลือกอ่านเฉพาะ E-Mail ที่สำคัญก่อนฉบับอื่น ฯลฯ
 • การสร้าง Reminder เตือนสำหรับ E-Mail ที่ผู้อื่นได้มอบหมายให้คุณทำงานบางอย่างกันลืม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ใช้งาน Outlook โดยเฉพาะ E-mail เป็นประจำ
 • ผู้ที่มี E-Mail ใน Inbox มากมายและต้องการรู้จักวิธีบริหารและจัดเก็บที่ถูกต้อง

ความประทับใจจากลูกค้า

 • “แรกเห็นชื่อหลักสูตรก็ประทับใจแล้ว เพราะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ให้ความสะดวกกับผู้ใช้มากๆ แต่การใช้งานในเชิงลึกที่หลักสูตรนี้เสนอมา เป็นการเพิ่มประโยชน์ให้ผู้ใช้มากขึ้นไปอีก ช่วยจัดการระบบให้ดีขึ้น รวดเร็วมากขึ้น ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น ตามร้านหนังสือคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์ขายออกมาก็มีแค่พื้นฐานมากๆ ซื้อมาแล้วยังอยากเอากลับไปคืนเพราะไม่ได้อะไรเลย และที่ประทับใจที่สุดเห็นจะเป็นอาจารย์ผู้สอน ที่ให้ความรู้ละเอียด สอนง่ายได้เนื้อหาเต็มๆ ตั้งใจตอบคำถามที่นอกเหนือหลักสูตรที่ท่านเตรียมไว้ แต่ก็พยายามสอนให้เข้าใจจนครบ จนเวลาหนึ่งวันที่ผ่านไปรู้สึกรวดเร็วมาก รู้สึกไม่ผิดหวังที่เลือกลงสองหลักสูตรของ Outllook จริงๆ ครับและหวังว่าจะได้เข้าเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งในเร็ววันนี้”

  คุณเกรียงไกร ทรัพย์เจริญ 
  กรรมการฝ่ายการตลาด,
  บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
 • “ที่ตัดสินใจเข้าอบรมในหัวข้อ Organizing and Using Advanced Feature E-Mail in Outlook เพราะกำลังประสบปัญหากับการใช้งานด้าน Email การรับ-ส่ง-จัดการข้อมูลซึ่งมีมากหลายประเภท ทั้ง junk mail และ Email จากลูกค้า ผู้สอนท่านให้ความรู้อย่างเป็นขั้นตอน ใจเย็นกับการตอบคำถามจากผู้เข้าอบรม สีหน้ายิ้มแย้ม ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่เครียด”

  คุณปริญดา มณีกาญจนเลิศ 
  ฝ่ายการตลาด,
  บริษัท แดดอง (ประเทศไทย) จำกัด
 • “I have applied the course "Organizing and Using Advanced Feature E-mail in Outlook". I think it is very useful for me for organize my e-mail. I learn that my tips to help me to save my times. And the teacher is very expert. His lecture is very easy to understand and I have fun. It makes me want to learn more course.”

  Khun Napa Suksawat
  Export Manager,
  Duang Kaew Jewelry Co., Ltd.

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com