คลิกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด หรือ คลิก เพื่อดาวน์โหลด Course Outline

 

EXCEL 2010-2016 วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft Excel Basic & Intermediate 14-15 ก.พ. 2-3 เม.ย.
Using Advanced Function & Formulas 28-29 ม.ค. 25-26 มี.ค.
Creating Database Analysis Report & PivotTable 20-21 ก.พ. 25-26 เม.ย.

Advanced PivotTable & Using PowerPivot  7-8 ก.พ. 18-19 เม.ย.
Getting and Transforming Data with Power Query  26-27 ก.พ. 25-26 เม.ย.
Super Advanced Technique in Excel 27 ก.พ. 12 เม.ย.
Inside Chart & Dynamic Chart สอบถาม
Creating Automatic Task in Excel with VBA 5-6 มี.ค. 27-28 พ.ค.
Developing Dashboard with Excel  20-21 ก.พ. 29-30 เม.ย.
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop  17-18 ม.ค. 20-21 มี.ค.
       

 

POWERPOINT 2010-2016 วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft PowerPoint Basic สอบถาม
Microsoft PowerPoint Intermediate 22 ก.พ. 22 เม.ย
Creating Professional Presentation with PowerPoint 11 ก.พ. 23 เม.ย
Super Advanced Technique in PowerPoint 18 มี.ค. 13 พ.ค.
Effective Presentation Design 18 ก.พ. 12 เม.ย
       

 

WORD 2010-2016 วันอบรม
Microsoft Word Basic สอบถาม
Microsoft Word Intermediate สอบถาม
Super Advanced Technique in Word สอบถาม
       

 

ACCESS 2010-2016 วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft Access Basic 30-31 ม.ค. 14-15 มี.ค.
Microsoft Access Intermediate 7-8 ก.พ. 9-10 เม.ย
       

 

OUTLOOK 2010-2016 วันอบรม
Organizing and Using Advanced Feature E-Mail in Outlook สอบถาม
Managing Personal Information with Outlook สอบถาม
Super Advanced Technique in Outlook สอบถาม
       

 

PROJECT 2010-2016 วันอบรม รอบถัดไป
Inside Microsoft Project 14-15 ก.พ. 2-3 พ.ค.
       

 

ACROBAT X-XI วันอบรม
Inside Adobe Acrobat สอบถาม
Creating Dynamic Forms with Acrobat สอบถาม
       

 

OTHERS วันอบรม
Cloud Technology for Work & Life  สอบถาม
How to Use Mobile Safety  สอบถาม

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-5630
อีเมล์: training@ntinfonet.com