คลิกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด หรือ คลิก เพื่อดาวน์โหลด Course Outline

 

EXCEL 2016 วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft Excel Basic & Intermediate 4-5 ก.พ.63 7-8 พ.ค.63
Using Advanced Function & Formulas 11-12 ก.พ.63 23-24 เม.ย.63
Creating Database Analysis Report & PivotTable 19-20 ธ.ค. 13-14 ก.พ.63

Advanced PivotTable & Using PowerPivot  22-23 ม.ค.63 19-20 มี.ค.63
Getting and Transforming Data with Power Query  16-17 ม.ค.63 16-17 มี.ค.63
Super Advanced Technique in Excel 6-7 ก.พ.63 27-28 เม.ย. 63
Inside Chart & Dynamic Chart สอบถาม
Creating Automatic Task in Excel with VBA 19-20 ธ.ค. 17-18 ก.พ.63
Developing Dashboard with Excel  23-24 ธ.ค. 24-25 ก.พ.63
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop  28-29 ม.ค.63 26-27 มี.ค.63
       

 

POWERPOINT 2016 วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft PowerPoint Basic สอบถาม
Creating Professional PowerPoint Presentation 3-4 ก.พ.63 29-30 เม.ย.63
Super Advanced Technique in PowerPoint 28 ก.พ.63 -
Effective Presentation Design 30 ม.ค.63 25 มี.ค.63
       

 

ACCESS 2016 วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft Access Basic 22-23 ม.ค.63 30-31 มี.ค.63
Microsoft Access Intermediate 16-17 ธ.ค.  
       

 

PROJECT 2016 วันอบรม รอบถัดไป
Inside Microsoft Project 13-14 ม.ค. 63 9-10 เม.ย.63
       

 

OTHERS วันอบรม
Cloud Technology for Work & Life   7 ก.พ.63 -

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com