คลิกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด หรือ คลิก เพื่อดาวน์โหลด Course Outline

 

EXCEL 2016 วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft Excel Basic & Intermediate 6-7 พ.ย. 13-14 ม.ค.63
Using Advanced Function & Formulas 11-12 พ.ย. 20-21 ม.ค.63
Creating Database Analysis Report & PivotTable 18-19 พ.ย. 16-17 ม.ค.63

Advanced PivotTable & Using PowerPivot  14-15 พ.ย. 22-23 ม.ค.63
Getting and Transforming Data with Power Query  18-19 พ.ย. 16-17 ม.ค.63
Super Advanced Technique in Excel 25 พ.ย. 24 ม.ค.63
Inside Chart & Dynamic Chart สอบถาม
Creating Automatic Task in Excel with VBA 19-20 ธ.ค. 17-18 ก.พ.63
Developing Dashboard with Excel  17-18 ต.ค. 23-24 ธ.ค.
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop  21-22 พ.ย. 28-29 ม.ค.63
       

 

POWERPOINT 2016 วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft PowerPoint Basic สอบถาม
Creating Professional PowerPoint Presentation 14-15 พ.ย. 23-24 ม.ค.63
Super Advanced Technique in PowerPoint 30 ก.ย. -
Effective Presentation Design 20 พ.ย. 30 ม.ค.63
       

 

WORD 2016 วันอบรม
Microsoft Word Basic สอบถาม
Microsoft Word Intermediate สอบถาม
Super Advanced Technique in Word สอบถาม
       

 

ACCESS 2016 วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft Access Basic 28-29 ต.ค. 11-12 ธ.ค.
Microsoft Access Intermediate 16-17 ธ.ค.  
       

 

OUTLOOK 2016 วันอบรม
Organizing and Using Advanced Feature E-Mail in Outlook สอบถาม
Managing Personal Information with Outlook สอบถาม
Super Advanced Technique in Outlook สอบถาม
       

 

PROJECT 2016 วันอบรม รอบถัดไป
Inside Microsoft Project 11-12 ธ.ค. 10-11 ก.พ.63
       

 

ACROBAT XI วันอบรม
Inside Adobe Acrobat สอบถาม
Creating Dynamic Forms with Acrobat สอบถาม
       

 

OTHERS วันอบรม
Cloud Technology for Work & Life  11 ธ.ค. 7 ก.พ.63

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com