คลิกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด หรือ คลิก เพื่อดาวน์โหลด Course Outline

 

Excel Course วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft Excel Basic & Intermediate   เรียน Online เท่านั้น
Using Advanced Function & Formulas    เรียน Online หรือ 18-19 พ.ค.
Creating Database Analysis Report & PivotTable   เรียน Online หรือ 15-16 มิ.ย.

Advanced PivotTable & Using PowerPivot  29-30 เม.ย. 25-26 มิ.ย.
Getting and Transforming Data with Power Query  28-29 พ.ค. 20-21 ก.ค.
Super Advanced Technique in Excel  เรียน Online หรือ 11 มิ.ย.
Creating Advanced Conditional Formatting Report  เรียน Online เท่านั้น
Inside Chart & Dynamic Chart  เรียน Online หรือ 14-15 พ.ค.
Creating Automatic Task in Excel with VBA 10-11 มิ.ย. 10-11 ส.ค.
Developing Dashboard with Excel  26-27 มี.ค. 12-13 พ.ค.
       

 

Power BI Course วันอบรม รอบถัดไป
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop  14-15 พ.ค. 22-23 มิ.ย.
Advanced Visualization & Dynamic Content in Power BI 20-21 พ.ค. -
Transforming Data with Power Query in Power BI 20 พ.ค. -
Using DAX in Power BI 25-26 พ.ค. -
       

 

PowerPoint Course วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft PowerPoint Basic  เรียน Online เท่านั้น
Microsoft PowerPoint Intermediate  เรียน Online เท่านั้น
Creating Professional PowerPoint Presentation 25-26 พ.ค. 7-8 ก.ค.
Super Advanced Technique in PowerPoint 10 เม.ย. -
Effective Presentation Design 5 มิ.ย. -
       

 

Access Course วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft Access Basic 23-24 เม.ย. 2-3 ก.ค.
Microsoft Access Intermediate 8-9 มิ.ย.  
       

 

Project Course วันอบรม รอบถัดไป
Inside Microsoft Project 15-16 มิ.ย. 3-4 ส.ค.
       

 

Other Course วันอบรม
Cloud Technology for Work & Life  -

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com