คลิกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด หรือ คลิก เพื่อดาวน์โหลด Course Outline

 

EXCEL 2016 วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft Excel Basic & Intermediate 9-10 มี.ค. 7-8 พ.ค.
Using Advanced Function & Formulas 19-20 มี.ค. 18-19 พ.ค.
Creating Database Analysis Report & PivotTable 9-10 เม.ย. 15-16 มิ.ย.

Advanced PivotTable & Using PowerPivot  23-24 เม.ย. 25-26 มิ.ย.
Getting and Transforming Data with Power Query  29-30 เม.ย. 18-19 มิ.ย.
Super Advanced Technique in Excel 12-13 มี.ค. 21-22 พ.ค.
Inside Chart & Dynamic Chart สอบถาม
Creating Automatic Task in Excel with VBA 11-12 พ.ค. 13-14 ก.ค.
Developing Dashboard with Excel  26-27 มี.ค. 11-12 พ.ค.
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop  27-28 ก.พ. 20-21 เม.ย.
       

 

POWERPOINT 2016 วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft PowerPoint Basic สอบถาม
Creating Professional PowerPoint Presentation 16-17 มี.ค. 25-26 พ.ค.
Super Advanced Technique in PowerPoint 10 เม.ย. -
Effective Presentation Design 25 มี.ค. -
       

 

ACCESS 2016 วันอบรม รอบถัดไป
Microsoft Access Basic 5-6 มี.ค. 14-15 พ.ค.
Microsoft Access Intermediate 23-24 เม.ย. -
       

 

PROJECT 2016 วันอบรม รอบถัดไป
Inside Microsoft Project 2-3 เม.ย. 8-9 มิ.ย.
       

 

OTHERS วันอบรม
Cloud Technology for Work & Life  9 มี.ค. -

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com