คลิกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด หรือ คลิก เพื่อดาวน์โหลด Course Outline

 

EXCEL 2010-2016 วันอบรม
Microsoft Excel Basic & Intermediate 4-5 ต.ค.
Using Advanced Function & Formulas 24-25 ก.ย.
Creating Database Analysis Report & PivotTable 25-26 ต.ค.

Advanced PivotTable in Excel  22 ต.ค.
Getting and Transforming Data with Power Query  8-9 พ.ย.
Super Advanced Technique in Excel 10 ต.ค.
Inside Chart & Dynamic Chart 15-16 พ.ย.
Creating Automatic Task in Excel with VBA 11-12 ต.ค.
Developing Dashboard with Excel  16 ต.ค.
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop  20-21 พ.ย.
     

 

POWERPOINT 2010-2016 วันอบรม
Microsoft PowerPoint Basic call
Microsoft PowerPoint Intermediate 12 พ.ย.
Creating Professional Presentation with PowerPoint 13 พ.ย.
Super Advanced Technique in PowerPoint 19 ต.ค.
Effective Presentation Design 30 ต.ค.
     

 

WORD 2010-2016 วันอบรม
Microsoft Word Basic สอบถาม
Microsoft Word Intermediate สอบถาม
Super Advanced Technique in Word สอบถาม
     

 

ACCESS 2010-2016 วันอบรม
Microsoft Access Basic 8-9 ต.ค.
Microsoft Access Intermediate 20-21 ก.ย.
     

 

OUTLOOK 2010-2016 วันอบรม
Organizing and Using Advanced Feature E-Mail in Outlook สอบถาม
Managing Personal Information with Outlook สอบถาม
Super Advanced Technique in Outlook สอบถาม
     

 

PROJECT 2010-2016 วันอบรม
Inside Microsoft Project 27-28 ก.ย.
     

 

ACROBAT X-XI วันอบรม
Inside Adobe Acrobat สอบถาม
Creating Dynamic Forms with Acrobat สอบถาม
     

 

OTHERS วันอบรม
Cloud Technology for Work & Life  สอบถาม
How to Use Mobile Safety  สอบถาม

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
094-964-2354
081-269-5630
อีเมล์: training@ntinfonet.com