NTinfonet

Inside Chart & Dynamic Chart

ระยะเวลาอบรม

 2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

 • Class ปกติ ราคา 6,990 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวม VAT)
 • เรียนผ่าน Online ราคา 4,890 บาท เรียนย้อนหลังได้ 90 วัน

โปรโมชั่นพิเศษ (เฉพาะ Class ปกติ)

 • สมัคร 2 หลักสูตร ลด 5%
 • สมัคร 3 หลักสูตร ลด 10%
 • สมัคร 4 หลักสูตร ลด 15%
 • สมัคร 5 หลักสูตร ลด 20%

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะเน้นเจาะลึกการใช้งาน Chart ใน Excel เพื่อให้คุณสามารถที่จะมีความเข้าใจในการใช้งานแบบลึกซื้ง ซึ่งหลายคนสร้าง Chart ได้โดยไม่รู้ว่าควรจะเลือกรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม เพราะใน Excel มีรูปแบบ Chart เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้จะได้เรียนรู้การสร้าง Chart แบบมืออาชีพ โดยสามารถที่จะใช้ Chart เดียว แต่แสดงข้อมูลได้หลายรูปแบบ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้สูตรและเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาให้เป็น Dynamic Chart หลักจากจบหลักสูตรนี้สามารถนำเอาความรู้ไปพัฒนาการนำเสนอ Chart เพื่อให้ผู้บริหารใช้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและสวยงามแบบมืออาชีพ และนำไปต่อยอดของการพัฒนาระบบ Dashboard ในองค์กรได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เรียนรู้รูปแบบต่างๆ ของ Chart ใน Excel และความเหมาะสมของใช้งาน
 • เรียนรู้เทคนิคการสร้างชาร์ต และการแก้ไขข้อจำกัดของ Chart ใน Excel
 • เรียนรู้การสร้าง Chart แบบ Dynamic ซึ่งมีเพียง Chart เดียวแต่สามารถแสดงข้อมูลได้หลายมุมมอง
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้าง Dynamic Chart

เนื้อหาการอบรม

การสร้าง Chart

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Chart ใน Excel
 • การ Plot Chart แบบ Embed Chart และ Chart Sheet
 • การสร้าง Chart Sheet ให้แสดงหลายๆ Chart พร้อมกัน ซึ่งโดยปกติ Excel จะแสดงได้เพียง Chart เดียวเท่านั้น
 • การสร้าง Chart โดยใช้ Wizard และการกลับไปแก้ไข Chart จาก Wizard
 • การสร้าง Chart ใหม่อย่างรวดเร็ว โดยการกดเพียงแป้นเดียวเท่านั้น !!!
 • รูปแบบ Chart ต่างๆ ของ Excel กับความเหมาะสมในการนำเสนอข้อมูล
 • การ Plot Chart โดยอาศัยข้อมูลที่ไม่ได้ติดกัน เช่น ข้อมูลอยู่ข้ามชีต หรือข้ามไฟล์ ฯลฯ
 • การ Group วันที่ของข้อมูลใน Chart จากรายวัน ให้เป็นทุกๆ 7 วัน หรือ รายเดือน หรือรายปี เหมาะสำหรับกรณีที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมากๆ และต้องการเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น
 • การแก้ปัญหาของ Line Chart ในกรณีทีบางเซลไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลเกิด Error จากสูตรที่ทำไว้ ซึ่งจะส่งผลให้เส้นจะแหว่งหายไป
 • การ Format Chart ให้สวยงาม
 • การเอารูปภาพมาเป็น Background ให้กับ Chart เหมือนที่เห็นในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ชั้นนำต่าง ๆ
 • การ Save รูปแบบที่ตบแต่งไว้อย่างสวยงามไว้ให้เป็น Template ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการตบแต่ง Chart ครั้งต่อไป
 • การ Copy รูปแบบ Format ของ Chart จากรูปหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่ง
 • การพิมพ์ Chart ออกทางเครื่องพิมพ์
 • การลิงก์ Chart จาก Excel ให้ไปปรากฏในสไลด์ PowerPoint และให้ Chart ใน PowerPoint ถูก Update อัตโนมัติเมื่อ Chart ใน Excel เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้อง Copy และ Paste ข้อมูลใหม่ทุกครั้ง
 • สุดยอดเทคนิคการสร้าง Chart ในแบบต่างๆ เช่น
 • - การแก้ปัญหาข้อมูลที่มีความแตกต่างๆ กันค่อนข้างมาก เช่น เริ่มจาก 0 - 1,000,000
  - การแสดง Chart เพื่อนำเสนอข้อมูลของโครงการแบบ Gantt Chart
  - การแสดง Chart แบบ Timeline
  - การแสดง Pie Chart ในรูปแบบเกย์หน้าปัด
  - การแสดง Chart แบบ Histogram
  - การแสดง Column Chart ผสมระหว่างแบบ Column และ Stack
  - การแสดง Chart ให้มีเส้นแบ่งเกณฑ์วัด เช่น การเปรียบเทียบยอดขายสะสมกับเป้าหมายที่วางไว้

การสร้าง Dynamic Chart

 • ข้อจำกัดของการ Plot Chart ใน Excel
 • การใช้สูตรขั้นสูงที่จะใช้แก้ปัญหาของการสร้าง Chart
 • การใช้เครื่องมือทูลบาร์ Form ต่างๆ อาทิ ปุ่ม Option Button ปุ่ม Scrollbar ปุ่ม Checkbox เพื่อออกแบบ Interface ของการสร้าง Dynamic Chart
 • การ Plot Chart โดยให้ Chart รู้จักข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยอัตโนมัติ
 • การสร้าง Dropdown List เพื่อเลือกรูปแบบการแสดง Chart ตามต้องการ เช่น Pie Chart, Line Chart, Column Chart
 • การใช้ Scrollbar เพื่อให้ Chart Plot ตามจำนวนข้อมูลที่ต้องการ เช่น กำหนดให้ Plot Chart 3 เดือน หรือ 4 เดือน หรือุ 6 เดือน ฯลฯ
 • การ Plot Chart โดยกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดตามต้องการ เช่น หากมียอดขายเริ่มตั้งแต่เดือน Jan 09 ถึง Dec 09 สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้ Chart แสดงข้อมูลเริ่มต้นเป็นเดือนใดก็ได้ หรือสิ้นสุด ณ เดือนใดก็ได้
 • การ Plot Chart โดยใช้ข้อมูลล่าสุดย้อนหลังเช่น หากมีการเก็บตัวเลขเริ่มตั้งแต่เดือน Jan 09 - Dec 09 และต้องการดูเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 เดือน คือ Oct 09 - Dec 09 หรือย้อนหลัง 6 เดือน คือ Jul 09 - Dec 09
 • การ Plot Chart ให้มีช่วงความห่างของข้อมูลตามต้องการ เช่น ต้องการดูยอดขายทุกๆ 10 วัน หรือ 30 วัน ฯลฯ
 • การ Plot Chart ขั้นสูง การสร้าง Dropdown List เพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการจะ Plot Chart และสร้าง Option Button เพื่อเลือกชนิดของข้อมูลที่จะเปรียบเทียบ
 • และตัวอย่างอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทที่ได้อบรมในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 • “เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มากๆ เรียนแล้วเอาไปใช้งานได้จริง ทำให้การทำงานที่ต้องใช้ Chart มีความยืดหยุ่น เช่น จากเดิมที่ต้อง Plot Chart ทิ้งไว้ 12 เดือนเลย พอเรียนแล้วทำให้สามารถทำกราฟได้ตามข้อมูลที่มีถึงเดือนปัจจุบันได้ ทำให้ Chart มีความสวยงามมากขึ้นเพราะไม่ต้องแสดงเดือนที่ยังไม่มีข้อมูล

   

  นอกจากนี้ผมนำไปสร้าง Management Report สำหรับผู้บริหารได้เลือกดู Chart หลายๆ แบบได้จาก list ที่มีให้เลือก ช่วยให้สร้างผลงานของตนเองได้ อาจารย์สอนให้เข้าใจได้ง่าย มีตัวอย่างให้ลองทำหลายแบบ สามารถนำกลับไปทบทวนหรือดูเวลาเอาไปใช้ทำงานจริงได้ รับรองว่าถ้าคุณต้องใช้ Chart ในการทำงาน พอได้เรียนแล้วจะรู้ว่าลดเวลาทำงานที่เคยใช้ได้มาก และทำให้พัฒนางานที่ทำอยู่ได้ดีขึ้นมากทีเดียวครับ”

  คุณธวัชชัย พฤกษศรีสกุล .
  Corporate Accounting Manager,
  Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited

 • “ชอบมากคะ เนื้อหาที่ใช้สอนไม่เหมือนของที่อื่น ฟังก์ชันและคำสั่ง อาจจะไม่มากนัก แต่ใช้งานได้จริงทุกคำสั่ง เน้นความเข้าใจ โดยให้ทดลองทำไปพร้อมๆ กัน จะไปเรียนหลักสูตรอื่นๆ อีกแน่นอน”

  คุณพวงเพ็ญ วีรปฏิญญา
  ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี,
  บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

 • “เคยใช้งาน Excel ในหลายรูปแบบ ตลอดจนการสร้าง Chart ในการนำเสนอข้อมูล แต่ไม่เคยรู้ว่าใน Excel สามารถทำ Dynamic Chart ได้เมื่อเห็นหลักสูตรในหน้า Web ครั้งแรก คิดว่าคงต้องมีการเขียนโปรแกรม

   

  แต่เมื่อได้มาอบรมกับ NTinfonet แล้วไม่ผิดหวังเลย เพราะทำให้เข้าใจวิธีการสร้าง Dynamic Chart แบบต่าง ๆ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมให้ยุ่งยากเหมือนที่เคยคิดไว้ คิดว่าการเข้าอบรมหลักสูตรนี้ได้ประโยขน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง”

  คุณรักใจ อภิพุทธิกุล
  รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน,
  BMT PACIFIC LTD.

 • “ได้เรียนรู้ถึงการสร้าง Chart ตามแบบที่เราต้องการ และ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงข้อมูลได้หลากหลาย ซึ่งดูเป็น professional มากขึ้น หลักสูตรนี้ยังช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเวลาเราใช้งาน Excel จากเรื่องยาก กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น และสามารถลดเวลาการทำงานได้ด้วยเทคนิคที่ NTinfonet แนะนำ”

  Khun Roschan Lohakitsongkam 
  Senior Marketing Executive-ASEAN,
  BASF (Thai) Limited


SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com