NTinfonet

Developing Dashboard with Excel

ระยะเวลาอบรม

 2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

 • Class ปกติ ราคา 7,990 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวม VAT)
 • เรียนผ่าน Online ราคา 5,590 บาท เรียนย้อนหลังได้ 90 วัน

โปรโมชั่นพิเศษ (เฉพาะ Class ปกติ)

 • สมัคร 2 หลักสูตร ลด 5%
 • สมัคร 3 หลักสูตร ลด 10%
 • สมัคร 4 หลักสูตร ลด 15%
 • สมัคร 5 หลักสูตร ลด 20%

แนะนำหลักสูตร

Dashboard คืออะไร ? หลายคนคงจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน คำว่า Dashboard คือแผงควบคุมการทำงานซึ่งจะทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่คุณต้องการดูให้ง่าย ตัวอย่างเช่น แผงหน้าปัดในรถยนต์ซึ่งก็คือ Dashboard ชนิดหนึ่ง ที่คุณสามารถใช้ดูภาพรวมของการทำงานของรถยนต์ เช่น ระดับน้ำมัน ความเร็วของรถ อุณหภูมิเครื่องยนต์ ฯลฯ

การใช้ Dashboard ในทางธุรกิจคือ การที่จะแสดงข้อมูลภาพรวมของธุรกิจในรูปแบบของ Visualize โดยใช้กราฟต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การมองข้อมูลเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว โดยแสดงข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในหน้าจอเดียว ทำให้ผู้บริหารสามารถใช้เวลาพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตร Developing Dashboard with Excel นี้จะสอนให้คุณรู้จักการสร้าง Dashboard โดยปูพื้นฐานตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การสร้าง Analyze ข้อมูล การสร้าง Chart เพื่อนำเสนอใน Dashboard โดยใช้นั้น โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Excel ที่คุณอาจจะไม่เคยใช้ ซึ่งหลักจากจบหลักสูตรนี้คุณจะได้แนวคิดในการนำเอาประยุกต์เพื่อสร้าง Dashboard ให้กับข้อมูลของหน่วยงานคุณได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เรียนรู้หลักการสร้าง Dashboard ใน Excel ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง
 • เรียนรู้การจัดเตรียมข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสร้าง Dashboard
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Excel ที่จะช่วยในการสร้าง Dashboard
 • เรียนรู้วิธีการนำเสนอข้อมูลแบบมืออาชีพ

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนวคิดการออกแบบ Dashboard
 • การออกแบบ Worksheet สำหรับสร้าง Dashboard
 • การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการสร้าง Dashboard
 • การแก้ไขปัญหาของข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • เครื่องมือต่างๆ ของ Excel ที่จะช่วยในการสร้าง Dashboard
 • การจัดรูปแบบของตัวเลขที่สำหรับการนำเสนอในรูปแบบของ Dashboard
 • การแสดงข้อมูลในลักษณะ Top หรือ Bottom
 • การ Group ข้อมูลของวันที่จากรายวันให้เป็นรายปี หรือรายไตรมาส หรือรายเดือน เพื่อแสดงใน Dashboard
 • การแสดงข้อมูลแบบให้เป็นช่วงความถี่ เช่น 0-2000, 2000-4000, 4001-6000 ฯลฯ เช่น การแจกแจงช่วงของเงินเดือนของแต่ละแผนกว่าในเงินเดือนแต่ละช่วงมีอย่างละกี่คน หรือช่วงของราคาสินค้า ฯลฯ
 • การสร้าง Filter กรองข้อมูลใน Dashboard ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น
 • การสร้าง Link ของแต่ละ Chart ให้แสดงข้อมูลที่สัมพันธ์กัน เช่น หากคุณเลือกปีที่จะแสดง ข้อมูลทั้งหมดจะต้องแสดงของปีนั้นๆ
 • การจัดรูปของของ Chart ที่เหมาะสำหรับการนำเสนอ Dashboard ที่จะทำให้ดูสวยงาม
 • การสร้าง Dashboard ขั้นสูง แบบ Dynamic Dashboard โดยมีเพียง Chart เดียวแต่สามารถแสดงข้อมูลในหลายรูปแบบ
 • การใช้สูตรขั้นสูงใน Excel เพื่อประกอบการสร้าง Dashboard
 • การใช้ Slicer ร่วมกับสูตรเพื่อสร้าง Dynamic Dashboard
 • การสร้าง KPI Dashboard เช่น การแสดงตัวเลข YoY หรือ QoQ เพื่อเปรียบเทียบผลงานในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปีว่าดีขึ้นหรือแย่ลง และแสดงเป็นสัญญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมสีแดงหรือสีเขียว ฯลฯ
 • การสร้าง Gauge Indicator เพื่อใช้วัดผลงาน เช่น Actual Sales เทียบกับ Forecast ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ โดยแสดงเป็น Gauge หน้าปัดวัด
 • และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการสร้าง Dashboard ให้ดูแบบสวยงามมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจในรูปแบบ Visualize เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารใช้ตัดสินใจ

บริษัทที่ได้อบรมในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 • “ผมเป็นลูกค้าของที่นี่มานาน และสิ่งที่ชอบที่สุดคือ ที่นี่จะมีเทคนิคการสอนที่ดี เข้าใจง่าย มีหลักสูตร Excel ที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้ในหลายๆ ด้าน

  สำหรับหลักสูตร Developing Dashboard with Excel รวมถึงหลักสูตร Creating Dynamic Chart in Excel เราสามารถนำ Concept ที่ได้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองานในหลายๆ ด้าน ทำให้การนำเสนอเป็นแบบ Dynamic และน่าสนใจ อีกทั้งไม่ต้องเสียเงินซื้อ Tool ที่มีราคาแพง

  สุดท้ายนี้ขอให้ทางสถาบันพัฒนาหลักสูตร Excel ในเรื่องใหม่ๆ ที่ดึงความสามารถของ Excel มาใช้ ที่หลายๆ คนไม่เคยรู้ว่า Excel ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด”

  คุณศิริพจน์ อ.ใบหยกวิจิตร
  รองผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • “อาจารย์มีเทคนิคที่สอนแล้วเข้าใจง่าย ให้ผู้เข้าอบรมได้ทำตาม ลงมือทำเองทุกขั้นตอน ไม่ทัน ไม่เข้าใจ ก้อย้อนกลับมาสอนใหม่ อธิบายใหม่อย่างใจเย็น วันนี้ได้ไอเดียหลายอย่างในการทำ  Dashboard รวมทั้งทบทวนสูตรที่เคยเรียนแต่ไม่เคยใช้พร้อมทั้งทริคใหม่ๆ ในการใช้งานได้สะดวกขึ้น

  ต้นเดือนหน้า ทาง VP จะมาจากเมื่องนอก คงได้ใช้ Dashboard ตัวนี้ในการ present ค่ะ ก่อนหน้านี้เคยใช้แต่ Power Point ไปประชุมกับประเทศอื่นๆ ก้อยังไม่เคยเห็นใครใช้  Dashboard แบบนี้ ปีนี้จะเป็นผู้นำ เอา Dashboard จาก NTinfonet ไปเผยแพร่ต่างบ้านต่างเมืองค่ะ :)"

  คุณสุธาริณี ชัยรัตน์
  HR & Admin Manager
  บริษัท Parex Group จำกัด
 • “อย่างแรกที่ได้จากการอบรมหลักสูตร Developing Dashboard with Excel คือ แนวคิดการสร้างสรรค์ Dashboard ให้น่าดู และง่ายต่อการนำเสนอ สามารถนำมาใช้กับงานที่ทำอยู่ได้ทันที อีกอย่างที่ได้คือเทคนิคลัดต่างๆ ใน Excel ที่เราไม่เคยทราบมาก่อน และที่สำคัญที่สุดคืออาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง เรียงเนื้อหาให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจง่าย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสอบถามข้อสงสัยตลอดเวลา และนอกจากนี้ยังมีการแนะนำหลักสูตรต่อเนื่องให้ผู้เข้าอบรมได้ต่อยอดอีกด้วยครับ"

  คุณอภิชัย พละศักดิ์
  Team Leader – MIS ฝ่าย Distribution Academy
  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • “การอบรมหลักสูตร Developing Dashboard with Excel ทำให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์การใช้ Excel ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการทำงาน โดยอาจารย์สอนเข้าใจง่าย ให้ลองปฏิบัติจริง จึงทำให้ผู้เรียนสามารถนำมาใช้งานได้จริง ส่งผลให้การทำ Report เสนอผู้บริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

  คุณชนิกานต์ กระแก้ว
  HR Officer
  บริษัท Yamaha Motor Asian Canter จำกัด
 • “อาจารย์สอนได้ตรงประเด็น มีการทำ Workshop เพื่อให้ได้เข้าใจง่ายขึ้น ไม่ได้อธิบายจาก Sheet และอาจารย์สอนอย่างเต็มที่และอธิบายข้อสงสัยนานจนกระจ่าง"

  คุณนิตยา ยอดยืน
  พนักงานสารสนเทศด้านข้อมูล
  บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
 • “เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกับทุกสายงาน ช่วยให้ดิฉันเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทราบที่มาที่ไปของแต่ละสูตร อาจารย์ผู้สอน มีวิธีการสอนที่ดีมาก อธิบายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ตั้งใจตอบคำถาม ทำให้รู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเลย รู้สึกว่า เวลาที่จัดไว้ให้นั้น ไม่เพียงพอ จำนวนผู้เรียนเหมาะสม สถานที่จัดสอนเหมาะสม เดินทางสะดวก ทุกหลักสูตรของสถาบัน มีประโยชน์และน่าสนใจมาก หากมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและมีเวลา ก็จะสมัครเรียนแน่นอนค่ะ"

  คุณพิมรา วสุธาสวัสดิ์
  Chief of Employment & ER
  บริษัท Toyota Tsusho (Thailand) จำกัด
 • “ประทับใจความเอาใจใส่กับผู้อบรบครับ เวลาคนที่ไม่ทันก็ยังให้คำปรึกษาก่อนจะขึ้นบทหรือหัวข้อถัดไป แล้วก็เวลาในการอบรมก็โอเคร สถานที่เนื้อหา เบรค ความพร้อม ทุกอย่างโอเครหมดเลยครับ หลักสูตรนี้สามารถนำมาใช้กับบริษัทได้จริงๆ และในหลักสูตรหน้าเจอกันอีกครับ สนใจมากๆ"

  คุณเกียรติศักดิ์ ปัดติทานัง
  พนักงานสารสนเทศด้านข้อมูล
  บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
 • “ความประทับใจในหลักสูตร คงจะเป็นอาจารย์ที่สอน ให้ความรู้ได้ชัดเจน มีตอบตรงตามข้อสงสัย และรู้จักสังเกตผู้สอนว่าเข้าใจหรือตามทันมั้ย รอเมื่อไม่ทันหรือมีปัญหา สามารถเข้าใจง่ายและนำมาใช้จริงได้"

  คุณอัญชลี พิกุลทอง
  เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
  บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
 • “การอบรมหลักสูตรได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานเชิงรายงานสรุปภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวิทยากรได้ลำดับเนื้อหาการสอน และวิธีการสอนได้อย่างมีขั้นตอน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนั้นวิทยากรยังคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองอีกด้วย ทำให้การอบรมไม่น่าเบื่อ และภายหลังจากที่จบหลักสูตรก็สามารถนำตัวอย่างจากที่วิทยากรสอนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง ต้องถือว่าการอบรมครั้งนี้มีคุณค่า และคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับความรู้เพื่อมาต่อยอดในทุกสายงานได้จริงๆ ค่ะ"

  คุณโศภิสร์ นิพิฐรัชนะผล
  เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
  สมาคมประกันวินาศภัยไทย

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com