NTinfonet

Microsoft PowerPoint Intermediate

ระยะเวลาอบรม

1 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

 • เรียนผ่าน MS.Teams ราคา 3,490 บาท (ไม่รวม VAT)
 • เรียนผ่าน Online ราคา 1,790 บาท เรียนย้อนหลังได้ 1 ปี

โปรโมชั่นพิเศษ (เฉพาะ Class ปกติ)

 • สมัคร 2 หลักสูตร ลด 5%
 • สมัคร 3 หลักสูตร ลด 10%
 • สมัคร 4 หลักสูตร ลด 15%
 • สมัคร 5 หลักสูตร ลด 20%

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่จะเน้นให้คุณได้เรียนรู้การใช้งาน PowerPoint ในระดับที่ลึกมากกว่าการใช้งานแบบปกติทั่วไป อาทิ เรื่องการออกแบบทุกสไลด์ให้สวยงามอย่างรวดเร็วโดยใช้ Master ซึ่งหากคุณเข้าใจเรื่อง Master แล้วจะประหยัดเวลาในการ Design หรือแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และเรียนรู้การสร้างเนื้อหาในสไลด์ที่เป็น Diagram ต่างๆ เช่น Flowchart หรือ Organization Chart ฯลฯ พร้อมทั้งในนำเอาข้อมูลจาก Excel เข้ามาใส่ใน PowerPoint โดยให้ข้อมูลจาก Excel ลิงก์กับสไลด์แบบอัตโนมัติ

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Master ต่างๆ ใน PowerPoint เช่น Slide Master, Title Master, Note Master, Handout Master ซึ่งหลักการของ Master นั้น จะเป็นการเรียนรู้เบื้องหลังการจัดรูปแบบให้สไลด์สวยงามอย่างรวดเร็ว เช่น การกำหนดให้โลโก้หรือชื่อบริษัทปรากฏทุกสไลด์อัตโนมัติ หรือการกำหนดให้ทุกสไลด์มี Font หรือ Bullet List ที่เหมือนกัน โดยไม่ต้องมาคอยแก้ทีละสไลด์ให้เสียเวลา
 • การจัดรูปแบบของสีของทุกสไลด์โดยการใช้ Color Scheme ซึ่ง Color Scheme นี้คือตัวควบคุมค่าดีฟอลต์ของการของแสดงสีให้เหมือนกันในทุกสไลด์ เช่น สีของ Font, Shadow, Hyperlink หรือสีของ Drawing Object ทั้งหมด เป็นการประหยัดเวลาในการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
 • การกำหนดให้แต่ละสไลด์สามารถมีรูปแบบของ Slide Design ที่ไม่ซ้ำกัน หรือการสร้าง Multiple Slide Design ซึ่งแต่เดิมเมื่อคลิกปุ่ม Slide Design แล้วทุกสไลด์จะมีรูปแบบ Design ที่เหมือนกัน
 • การสร้าง Presentation Template เพื่อประหยัดเวลาในการออกแบบสไดล์ เหมาะสำหรับการสร้าง Template Presentation สำหรับองค์กรเพื่อให้มีมาตราฐานของการ Design ที่เหมือนกัน และในการใช้งานก็เพียงแต่เรียกชื่อของ Template ที่กำหนดไว้ รูปแบบต่างๆ เช่น Font หรือ Background และโลโก้ต่างๆ จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
 • การสร้าง Presentation ในรูปแบบ Photo Album อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาใช้คำสั่ง Insert Picture แต่ละรูป โดยสามารถที่จะดึงรูปภาพได้โดยตรงจากกล้อง Digital โดยตรง หรือจาก Scanner มาทำ Presentation อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการสร้าง Presentation ที่เน้นการนำเสนอรูปภาพเป็นจำนวนมาก
 • การสร้าง Organization Chart และเทคนิคการจัดรูปแบบให้สวยงามอย่างรวดเร็ว
 • การสร้าง Business Diagram ในรูปแบบต่างๆ เช่น FlowChart ฯลฯ พร้อมทั้งเทคนิคในการจัดวางรูป Shape ต่างๆ ให้สวยงามอย่างรวดเร็ว
 • การสร้างสไลด์ที่เป็นข้อมูลแบบตาราง และการนำเอาตารางจาก Excel เข้ามาประกอบในการนำเสนอ
 • การสร้าง Chart ในลักษณะต่างๆ ทั้งใน PowerPoint เอง หรือนำเอาจาก Excel เข้ามาใช้งาน
 • ...พร้อมทั้งเทคนิคลูกเล่นต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณนำเสนองานให้ดูดีแบบมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้ PowerPoint อยู่แล้ว

ข้อกำหนดของการเรียนหลักสูตรนี้

 • ผู้เรียนจะต้องนำ Notebook มาเอง

 

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training

ความประทับใจจากลูกค้า

 • “เข้าอบรมกับ NTinfonet ครั้งแรกในหลักสูตร Microsoft PowerPoint Intermediate รู้สึกประทับใจ เพราะไม่เหมือนกับที่เคยเรียนกับสถาบันอื่น ที่เน้นเนื้อหาเป็น Step by step แต่ที่ NTinfonet จะเน้นเทคนิคที่นำมาใช้ในการทำงานจริงได้อย่างดี รู้สึกว่าได้ประโยชน์จากเนื้อหาในหลักสูตรมากถึงแม้ว่าจะอบรมเพียง 1 วัน ได้รู้เทคนิคการสร้าง Presentation ด้วยภาพ, การสร้าง Organization Chart, Diagram, Flow Chart ที่มีการใช้ลูกเล่นมากขึ้น รวมทั้งเทคนิคการฉาย Presentation ซึ่งทำให้ดูเป็น professional มากขึ้น”

  คุณโสธิดา เตชสุจริตสุนทร 
  ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล,
  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • “ปัญหาที่นักบัญชีมักจะพบในการทำงานก็คือ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย หลักสูตร MS.PowerPoint -Intermediate นี้ วิธีการสอนของอาจารย์ทำให้เข้าใจง่าย สามารถจำเทคนิคต่างๆได้อย่างรวดเร็ว มีแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ทำได้ด้วยตนเองไปพร้อมกับเวลาที่สอน เพิ่มความมั่นใจในการนำโปรแกรมไปใช้ในการทำงานต่อไป ขอบคุณอาจารย์ที่ถ่ายทอดเทคนิคให้กับผู้เรียนทุกคนด้วยค่ะ และถ้ามีโอกาสก็จะไปเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตรอื่นๆ อีก

  คุณเรวดี พรพัฒน์กุล
  รักษาการ ผอ.บัญชีและการเงิน
  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • “Aได้รับการอบรม Computer หลักสูตร Ms. PowerPoint Intermediate และ Creating Professional Presentation with PowerPoint รู้สึกประทับใจผู้สอน เนื่องจากสามารถอธิบายให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้โดยง่ายและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย จะนำความรู้ที่ได้ไปปร้บปรุง Ms. Power Point ที่ใช้สอนอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น”

  รศ.พญ.อารยา เสงี่ยมพงษ์
  รองศาสตราจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล
 • “ดิฉันได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Microsoft PowerPoint Intermediate และหลักสูตร Creating Professional Presentation with PowerPoint รู้สึกประทับใจกับการอบรมครั้งนี้มาก เนื่องจากได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ที่หาไม่ได้จากหนังสือคอมพิวเตอร์ที่วางขายทั่วไป ซึ่งมักจะเป็นการสอน PowerPoint ขั้นพื้นฐาน


  เมื่อได้มาเรียนทั้ง 2 หลักสูตรนี้ รู้สึกว่า MS.PowerPoint ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด และไม่ยากเกินความสามารถที่เราจะทำได้ ผลงานที่ออกมาก็ดูดี มีลูกเล่นมากมาย ดูเป็นมืออาชีพสมกับชื่อหลักสูตรจริงๆ ค่ะ อาจารย์ที่สอนก็มีความรู้และถ่ายทอดเก่ง ถามอะไรก็ตอบได้และรู้สึกประทับใจว่าเวลาแค่ 2 วันทำให้เรารู้อะไรมากขึ้นเยอะ และสามารถนำความรู้พวกนี้ไปใช้ได้จริงและพัฒนาการทำงานของเราได้มาก”

  คุณสลิลนา เกรียงสินยศ 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ,
  บริษัท เอเอสเค เซอร์วิส จำกัด
 • “ทำงานกับ Ms. Powerpoint มาหลายงานก็คิดว่าพอทำได้ แต่เมื่อได้มาเรียนหลักสูตร Ms. PowerPoint Intermedate แล้วรู้สึกว่าเราทำงานแบบไม่มีแบบแผนและพอได้มาเรียนแล้วรู้สึกว่าใช่เลย เป็นอะไรที่นำมาใช้ได้ในสาขาอาชีพที่กำลังทำอยู่”

  Khun Onjira Vachiramanaporn 
  ผู้จัดการฝ่ายขาย,
  Samrik Trading Ltd., Part
 • “จากที่ได้เข้าอบรมหลักสูตร Ms. PowerPoint intermediate ที่ผ่านมานั้น รู้สึกว่าได้รู้อะไรขึ้นอีกหลายอย่างที่เป็นประโยชน์มาก มีเทคนิคที่เราไม่รู้หลายๆ อย่าง ซึ่งถ้าอ่านหนังสือเองก็คงจะยาก และได้เทคนิคที่รู้เพิ่มขึ้นนี้ก็สามารถเอามาใช้และทำงานได้รวดเร็วขึ้น คิดว่าถ้ามีการอบรมเพิ่มต่อเนื่อง ก็จะขอเข้ารับการอบรมอีก”

  คุณชไมพร กาญจนเจริญลาภ
  เลขานุการ,
  บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com