NTinfonet

สถานที่อบรม

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 9 (อยู่ภายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย)

กรณีขับรถมาเอง

- กรณีมาจากทางสยาม เมื่อขึ้นสะพานหัวช้างแล้วให้ชิดซ้ายไว้เพราะ อาคารจะอยู่ทางลงสะพานพอดี
- กรณีมาจากทางถนนพญาไท จะต้องไปกลับรถใต้สะพานหัวช้าง
- จอดรถตั้งแต่ชั้น B2 เป็นต้นไป จะมีลิฟต์ที่ชั้น B1 และ B7 เท่านั้นที่จะสามารถเชื่อมเข้าสู่อาคารได้ (ค่าจอดรถ ชม.ละ 30 บาท)


กรณีนั่งรถไฟฟ้า BTS

- ให้ลงสถานีช่องราชเทวี แล้วออกฝั่งโรงแรมเอเชีย
- สามารถลงเข้าโรงแรมเอเชีย เพื่อลงมาที่ชั้น 1 ก็ได้ หรือจะลงสะพานลอยโดยไม่เข้าโรงแรมก็ได้เช่นกัน
- จากนั้นให้เดินขึ้นไปทางมาบุญครอง สถานที่อบรมอยู่ก่อนถึงสะพานหัวช้าง มีจะป้ายทางเข้าเขียน สภาคริสจักรในประเทศไทย อาคารอยู่สภาคริสจักร ชั้น 9

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com