คลิกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด หรือ คลิก เพื่อดาวน์โหลด Course Outline

 

Excel Course เรียน
Online
สอนสด

ผ่าน Zoom

Class

ปกติ

Microsoft Excel Basic & Intermediate  เรียนได้ทันที - -
Using Advanced Function & Formulas   เรียนได้ทันที 25-26 มิ.ย. 25-26 มิ.ย.
Creating Database Analysis Report & PivotTable  เรียนได้ทันที 17-18 มิ.ย. 17-18 มิ.ย.

Advanced PivotTable & Using PowerPivot  เรียนได้ทันที 25-26 มิ.ย. 25-26 มิ.ย.
Getting and Transforming Data with Power Query  - 20-21 ก.ค. 20-21 ก.ค.
Super Advanced Technique in Excel เรียนได้ทันที 12 มิ.ย. 12 มิ.ย.
Creating Advanced Conditional Formatting Report เรียนได้ทันที - -
Inside Chart & Dynamic Chart เรียนได้ทันที - -
Creating Automatic Task in Excel with VBA - 13-14 ก.ค. 13-14 ก.ค.
Developing Dashboard with Excel  เรียนได้ทันที 18-19 มิ.ย. 18-19 มิ.ย.
         

 

Power BI Course เรียน
Online
สอนสด

ผ่าน Zoom

Class

ปกติ

Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop  เรียนได้ทันที 22-23 มิ.ย. 22-23 มิ.ย.
Advanced Visualization & Dynamic Content in Power BI - 28-29 มิ.ย. 28-29 มิ.ย.
Transforming Data with Power Query in Power BI - 24 มิ.ย. 24 มิ.ย.
Using DAX in Power BI   13-14 ก.ค. 13-14 ก.ค.
         

 

PowerPoint Course เรียน
Online
สอนสด

ผ่าน Zoom

Class

ปกติ

Microsoft PowerPoint Basic เรียนได้ทันที - -
Microsoft PowerPoint Intermediate เรียนได้ทันที    
Creating Professional PowerPoint Presentation เรียนได้ทันที 7-8 ก.ค. 7-8 ก.ค.
Super Advanced Technique in PowerPoint - - -
Effective Presentation Design - 24 ก.ค. 24 ก.ค.
         

 

Access Course เรียน
Online
สอนสด

ผ่าน Zoom

Class

ปกติ

Microsoft Access Basic - 21-22 พ.ค. 2-3 ก.ค.
Microsoft Access Intermediate - - 8-9 มิ.ย.
         

 

Project Course เรียน
Online
สอนสด

ผ่าน Zoom

Class

ปกติ

Inside Microsoft Project   3-4 ส.ค. 3-4 ส.ค.
         

 

Other Course เรียน
Online
สอนสด

ผ่าน Zoom

Class

ปกติ

 Cloud Technology for Work & Life - - -

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com