คลิกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด หรือ คลิก เพื่อดาวน์โหลด Course Outline

 

Excel Course เรียน
Online
Class ปกติ
Microsoft Excel Basic & Intermediate  เรียนได้ทันที -
Using Advanced Function & Formulas   เรียนได้ทันที 14-15 ม.ค.64
Creating Database Analysis Report & PivotTable  เรียนได้ทันที 18-19 ม.ค.64

Advanced PivotTable & Using PowerPivot  - 15-16 ก.พ..64
Getting and Transforming Data with Power Query  เรียนได้ทันที 2-3 ก.พ..64
Super Advanced Technique in Excel เรียนได้ทันที 27 ม.ค.64
Creating Advanced Conditional Formatting Report เรียนได้ทันที -
Inside Chart & Dynamic Chart เรียนได้ทันที -
Creating Automatic Task in Excel with VBA - 12-13 ม.ค.64
Developing Dashboard with Excel  เรียนได้ทันที 28-29 ม.ค.64.
       

 

Power BI Course เรียน
Online
Class ปกติ
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop  เรียนได้ทันที 25-26 ม.ค. 64
Advanced Visualization & Dynamic Content in Power BI - -
Transforming Data with Power Query in Power BI - -
Using DAX in Power BI เรียนได้ทันที -
       

 

PowerPoint Course เรียน
Online
Class ปกติ
Microsoft PowerPoint Basic เรียนได้ทันที -
Microsoft PowerPoint Intermediate เรียนได้ทันที -
Creating Professional PowerPoint Presentation เรียนได้ทันที -
Super Advanced Technique in PowerPoint - -
Effective Presentation Design - 29 ม.ค.64.
       

 

Access Course เรียน
Online
Class ปกติ
Microsoft Access Basic - -
Microsoft Access Intermediate - -
       

 

Project Course เรียน
Online
Class ปกติ
Inside Microsoft Project - 11-12 ก.พ.64
       

 

Acrobat Course เรียน
Online
Class ปกติ
Inside Adobe Acrobat Professional - -

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com