คลิกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด หรือ คลิก เพื่อดาวน์โหลด Course Outline

 

Excel Course เรียน
Online
สอนสดผ่าน
MS.Teams
Microsoft Excel Basic & Intermediate  เรียนได้ทันที -
Using Advanced Function & Formulas   เรียนได้ทันที -
Creating Database Analysis Report & PivotTable  เรียนได้ทันที -

Advanced PivotTable & Using PowerPivot  - -
Getting and Transforming Data with Power Query  เรียนได้ทันที -
Super Advanced Technique in Excel เรียนได้ทันที -
Creating Advanced Conditional Formatting Report เรียนได้ทันที -
Inside Chart & Dynamic Chart เรียนได้ทันที -
Creating Automatic Task in Excel with VBA - -

 

Excel Dashboard Course เรียน
Online
สอนสดผ่าน
MS.Teams
Developing Dashboard with Excel  เรียนได้ทันที -
Developing Project Dashboard with Excel  - -
Developing KPI Dashboard with Excel  - -
       

 

Power BI Course เรียน
Online
สอนสดผ่าน
MS.Teams
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop  เรียนได้ทันที 11-12 ต.ค.
Advanced Visualization & Dynamic Content in Power BI - 29-30 ก.ย.
Transforming Data with Power Query in Power BI - 6 ก.ย.
Using DAX in Power BI เรียนได้ทันที 10,14 ก.ย.
       

 

PowerPoint Course เรียน
Online
สอนสดผ่าน
MS.Teams
Microsoft PowerPoint Basic เรียนได้ทันที -
Microsoft PowerPoint Intermediate เรียนได้ทันที -
Creating Professional PowerPoint Presentation เรียนได้ทันที -
Super Advanced Technique in PowerPoint - -
Effective Presentation Design - -
       

 

Access Course เรียน
Online
สอนสดผ่าน
MS.Teams
Microsoft Access Basic - -
Microsoft Access Intermediate - -
       

 

Project Course เรียน
Online
สอนสดผ่าน
MS.Teams
Inside Microsoft Project - -
       

 

Acrobat Course เรียน
Online
สอนสดผ่าน
MS.Teams
Inside Adobe Acrobat Pro DC  - -

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com