คลิกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด หรือ คลิก เพื่อดาวน์โหลด Course Outline

 

Excel Course เรียน
Online
สอนสดผ่าน
MS.Teams
Microsoft Excel Basic & Intermediate  เรียนได้ทันที -
Using Advanced Function & Formulas   เรียนได้ทันที 29-30 เม.ย.
Creating Database Analysis Report & PivotTable  เรียนได้ทันที 6-7 พ.ค.

Advanced PivotTable & Using PowerPivot  - 17-18 พ.ค.
Getting and Transforming Data with Power Query  เรียนได้ทันที  
Super Advanced Technique in Excel เรียนได้ทันที 24 พ.ค.
Creating Advanced Conditional Formatting Report เรียนได้ทันที -
Inside Chart & Dynamic Chart เรียนได้ทันที -
Creating Automatic Task in Excel with VBA - 20-21 พ.ค.

 

Excel Dashboard Course เรียน
Online
สอนสดผ่าน
MS.Teams
Developing Dashboard with Excel  เรียนได้ทันที 24-25 พ.ค.
Developing Project Dashboard with Excel  - 14 พ.ค.
Developing KPI Dashboard with Excel  - 5 พ.ค.
       

 

Power BI Course เรียน
Online
สอนสดผ่าน
MS.Teams
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop  เรียนได้ทันที 17-18 พ.ค.
Advanced Visualization & Dynamic Content in Power BI - -
Transforming Data with Power Query in Power BI - -
Using DAX in Power BI เรียนได้ทันที -
       

 

PowerPoint Course เรียน
Online
สอนสดผ่าน
MS.Teams
Microsoft PowerPoint Basic เรียนได้ทันที -
Microsoft PowerPoint Intermediate เรียนได้ทันที -
Creating Professional PowerPoint Presentation เรียนได้ทันที 25 พ.ค.
Super Advanced Technique in PowerPoint - -
Effective Presentation Design - 13 พ.ค.
       

 

Access Course เรียน
Online
สอนสดผ่าน
MS.Teams
Microsoft Access Basic - 6-7 พ.ค.
Microsoft Access Intermediate - -
       

 

Project Course เรียน
Online
สอนสดผ่าน
MS.Teams
Inside Microsoft Project - 10-11 .ค.
       

 

Acrobat Course เรียน
Online
สอนสดผ่าน
MS.Teams
Inside Adobe Acrobat Pro DC  - 27-28 พ.ค.

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com